Викладачі

Освіта та кваліфікація

В 1988 р. закінчила з відзнакою  Харківський авіаційний інститут імені М.Є. Жуковського  за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

З 1989 по 1997 працювала інженером-програмістом та науковим співробітником у Науково-дослідному інституті радіотехнічних вимірювань.

У 1996 році захистила дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.02 «Математичне моделювання в наукових дослідженнях», тема роботи: «Математичне моделювання впливу структурних взаємодій на діагностику біологічних систем».

З 1998 по 2011 займала посаду старшого викладача (за сумісництвом), а після доцента кафедри Біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2012 року – професор кафедри БМІ ХНУРЕ.

У 2015 році захистила дисертацію доктора наук за спеціальністю 05.13.09 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика», тема роботи: «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень лікаря при діагностиці захворювань та виборі лікувально-профілактичних заходів».

З 2017 року професор кафедри Інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2019 року займає посаду завідувачки кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

1. Член галузевої експертної ради з галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти протокол №2 засідання конкурсної комісії з відбору членів галузевих експертних рад №4 від 27 серпня 2019 року. https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/%d0%93%d0%95%d0%a0_16.pdf

2. Заступник голови експертної групи МОН для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової діяльності за науковим напрямом «Технічні науки. Наказ МОН № 1111 від 07 вересня 2020 р. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-personalnogo-skladu-ekspertnih-grup-dlya-provedennya-ocinyuvannya-efektivnosti-diyalnosti-zakladiv-vishoyi-osviti-v-chastini-provadzhennya-nimi-naukovoyi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti-za-naukovimi-napryamami

3. Член редакційної колегії наукового видання «Системи обробки інформації», Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, Україна ISSN: 1681-7710 http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi

4. Член редакційної колегії наукового видання «Modern European Researches» https://doaj.net/ru/

5. Член редакційної колегії наукового видання «Радіоелектронні і комп’ютерні системи» http://nti.khai.edu/ojs/index.php/reks/index

6. Член редакційної колегії наукового видання «Клінічна інформатика і Телемедицина»
http://kit-journal.com.ua/uk/index_uk.html?editorialboard_uk

7. Член редакційної колегії наукового видання «Біомедична інженерія і технологія» http://biomedtech.kpi.ua/pages/view/redakcia

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові інтереси: медична кібернетика, прийняття рішень в медицині, медична статистика, медичні інформаційні технології та системи.

Наукові та технічні досягнення: математичні моделі і методи визначення тяжкості захворювань людини, диференціальної діагностики захворювань та вибору тактики лікування хворих; інформаційні технології підтримки прийняття рішень при здійсненні лікувально-діагностичних процесів, виявленні порушень біопродукційних процесів, що створюють загрози біобезпеці споживання водних та інших природних ресурсів.

Керівник і відповідальним виконавець держбюджетних науково-дослідних робіт МОН України (№ д/р 0115U002437,  2015–2016 рр. «Розробка інформаційної технології ідентифікації системних адаптаційних можливостей підлітків з серцевою патологією»; № д/р 0117U002527,  2017–2018 рр. «Розробка технології дистанційної реєстрації загроз біобезпеці питного та інших видів водокористування у екстремальних ситуаціях».

Під керівництвом Висоцької Олени Володимирівни аспірантами захищено 7 дисертацій кандидата наук за спеціальностями 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи», 05.13.09 – “Медична та біологічна інформатика і кібернетика” та 05.13.06 – Інформаційні технології.

Співголова регулярної Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні системи та технології в медицині».

Голова апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» 2020 р.

Є членом Громадської організації «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Участь в роботі за договором про співробітництво з громадською організацією «Віват Сократ»  та Союзом Заглембовським (Польща), Certificate .NET/MVC BaseCamp, Certificate «Information system in medicine and health care management», Humanitas University (Poland), Certificate №41/BWZZ/2016, Information system in medicine and health care management, 02.10.2016, 72 hours

2021 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02066769 / 000824 – 21, Відділ післядипломної освіти Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», реєстраційний номер 1695 від 01 грудня 2021 року.

2023 р. курс підвищення кваліфікації: «Корупція-off: як боротися з корупційними ризиками у вищій освіті» тривалістю 10 год. Сертифікат №95b6915c-c3b9-4430-bb62-a2011d870221, виданий 22.10.2023.

[згорнути]
Нагороди та премії

1. Подяка Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів»

2.Грамота Міністерства освіти і науки України, науковому керівнику 2009/2010 р.

3. Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації «За вагомий особистий внесок у реалізацію завдань сучасної державної політики в галузі освіти»

4. Грамота Харківської обласної ради товариства винахідників і раціоналізаторів, 2015

5. Грамота Хмельницький НУ «За сприяння в проведенні конкурсу в форматі відкритості і прозорості оцінювання СНР та активну участь в роботі експертної комісії з рецензування», 2017 р.

6. Грамота ХНУРЕ «За визначний внесок в розвиток наукової та інноваційної діяльності університету», 2018 р.

7. Грамота ХНУРЕ « За високий професіоналізм і активну участь у роботі експертної комісії з незалежного оцінювання студентських робіт «» туру Всеукраїнського конкурсу з «Інформаційних систем та технологій», 2018 р.

8. Грамота Хмельницький НУ, як науковий наставник, 2018 р.

9. «Диплом Ікари-ХАІ 2019» за ІІ місце в номінації «Кращій науковець», 2019 р.

10. «Диплом Ікари-ХАІ 2020» за І місце в номінації «Кращій викладач фундаментальних та гуманітарних дисциплін», 2020 р.

11. Грамота Хмельницький НУ «За високий рівень підготовки переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційні системи і технології»ф, 2021 р.

[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором понад 500 наукового та науково-методичного характеру, серед яких 7 монографій, 49 патентів України на винахід та корисну модель, підручник, 6 навчальних посібники. Деякі публікації останніх років.
1) Высоцкая, Е. В. Математическая модель процесса определения адаптационных возможностей ребенка с атопическим дерматитом / Е. В. Высоцкая, В. А. Клименко, А. П. Порван, А. А. Трубіцин, А. И. Довнарь // АСУ и приборы автоматики. – 2019. – № 176. – С. 9-16.

2) Lyzohub M, Georgiyants M, Vysotska O, Porvan A, Lyzohub K. CARDIOVASCULAR CHANGES IN HUMANBODY AFTER CHANGING POSITION SUPINE TO PRONE. Georgian Med News. 2019 Apr. (289):91-94. PMID: 31215886. (Scopus)

3) A. Porvan, T. Dudar, O. Titarenko, A. Nekos, & O. Vysotska (2020). Geospatial Modeling of Radon-Prone Areas. Nuclear and Radiation Safety, 3 (87), 28-37. doi: 10.32918/nrs.2020.3(87).04 (Scopus)

4) Bilchenko OV, Lipakova EY, Rudenko TA, Vysotska OV, Porvan AP. Evaluation of heart failure with preserved ejection fraction in patients with coronary heart disease and type 2 diabetes mellitus. Problemi Endokrinnoi Patologii. 2020 – Vol. 1. – p. 7-13. –doi:10.21856/j-PEP.2020.1.01(Scopus)

5)Yeryomenko, G.V., Bezditko, T.V., Vysotska, O.V., Rysovana, L.M., Pecherska, A.I. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960)this link is disabled, 2020, 73(10), страницы 2246–2249(Scopus)

6) Dudar, T.V., Titarenko, O.V., Nekos, A.N., Vysotska, O.V. & Porvan, A.P. (2021). Some aspects of environmental hazard due to uranium mining in Ukraine. Journal of Geology Geography and Geoecology. 30(1), 34-42. doi:10.15421/112104 (WoS)

7) Vуsotska О. Image processing procedure for remote recording of the gambusia sp. introduced into a water for anti-malaria //Olena Vуsotska, Konstantin Nosov, Igor Hnoevyi, Andrii Porvan. / Technology audit and production reserves — № 1/2(63), 2022, р. 14- 18. DOI: 10.15587/2706- 5448.2022.252297.

8) Litvinenko, O., Paliy, V., Vуsotska, O., Vishtak, I., Kumargazhanova, S.Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiskathis, 2022, 12(4), Р. 31–34. (Scopus).

9) Vуsotska О. Role of plasma 8-OXO-2’- deoxyguanosine in target organ damage in patients with hypertension and type 2 diabetes // Valeriya Nemtsova, Anna Shalimova, Olena Kolesnikova, Olena Vysotska, Vira Zlatkina, Natalia Zhelezniakova / Arterial Hypertension 2022;26(2): р 78-83. DOI: 10.5603/AH.a2022.000 6

10) Kolesnikova, O., Vysotska, O., Potapenko, A., Radchenko, A., Trunova, A., Virstyuk, N., Vasylevska-Skupa, L., Kalizhanova, A., & Mukanova, N. (2023). CARDIOMETABOLIC RISK PREDICTION IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE COMBINED WITH SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 13(2), 64-68. https://doi.org/10.35784/iapgos.3654.

11) N.M. Andonieva, O.V. Vysotska, O.A. Huts, T.L. Valkovska, L.M. Rysovana (2023) Factors that are associated with clinical forms of ischemic heart disease in patients with chronic kidney disease on peritoneal dialysis. УКР. МЕД. ЧАСОПИС, 3 (155) – V/VI, 2023, с.1 – 5. DOI: 10.32471/umj.1680-3051.155.242304

12) Olena V.Vysoczka, VolodymyrV.Glamazdin, OlenaV.Kryvenko, Vladyslav I.Lutsenko, IrynaV.Lutsenko, Oleksandr I.Shubny, KiraV.Popova, MykhayloF.Babakov Intelligent pulmonary noise recorders. / Biomedical Engineering and Technology, Issue9 (1),2023, р. 1-7. https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.9

13) LutsenkoV., Visotska O., LuoY., Lutsenko I., Krivenko O., Babakov M., Klymenko V., Popova K., Nguyen Xuan A. New mmathematical Models of the Spread of Viral Infections. / Biomedical Engineering and Technology, Issue 9 (1),2023, р. 8-29. https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.9

14) Modeling the Structure of an Aggregation of Toxic Cyanobacteria When Planning Their Elimination from the Air
Nosov, K.V., Bespalov, Y.G., Klochko, T.O., Vysotska, O.V. Lecture Notes in Networks and Systemsthis link is disabled, 2023, 657 LNNS, Р. 313–322 (Scopus).

15) Висоцька О.В. Спосіб прогнозування ризику розвитку цирозу печінки у дітей, хворих на муковісцидоз / О.В. Висоцька, В. А. Клименко, Н.М. Дробова, А.І. Печерська та ін. // Патент України на винахід № 118533, – К., 2019. – Бюл. №2.

16) Висоцька О.В. Спосіб прогнозування несприятливих змін гемодинаміки на фоні спінальної анестезії / О.В. Висоцька, М.В. Лизогуб, М.А. Георгіянц, А.П. Порван та ін. // Патент України на корисну модель № 131991, – К., 2019. – Бюл. № 3.

17) Висоцька О.В. Спосіб дистанційного визначення локалізації джерел гострої токсичності водного середовища / О.В. Висоцька, О.Я. Григор’єв, Г.М. Жолткевич, О.В. Левченко // Патент України на корисну модель № 132877, – К., 2019. – Бюл. № 5.

18) Висоцька О.В. Спосіб визначення кардіоваскулярного ризику у пацієнтів з субклінічним гіпотиреозом / О.В. Висоцька, О.В. Колеснікова, Г.М. Страшненко // Патент України на винахід модель № 118829 , – К., 2019. – Бюл. № 5.

19) Спосіб прогнозування розвитку та ступеня оксидативного стресу / О.В. Висоцька, В.Д. Немцова, Г.М. Страшненко // Висновок про видачу пат. на винахід від 24.10.2019 № 24784/ЗА/19/; заявл. 21.12.2018.

20) Спосіб визначення прогнозу серцевої недостатності впродовж року у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні із цукровим діабетом 2 типу / Висоцька О.В., Ліпакова К.Ю., Більченко О. В., Порван А.П. Страшненко Г. М // Патент України на корисну модель № 140461, – К., 2020. – Бюл. № 4.

21) Спосіб прогнозування атопічного дерматиту у дітей / Висоцька О.В., Амаш А.Г.; Фролова Т.В., Страшенко Г.М. // Патент України на корисну модель №141540, – К., 2020. – Бюл. № 7.

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

В 2001 р. закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки  за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати та системи».

З 2001 по 2003 рр. працював інженером-програмістом у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

З 2003 по 2008 рр. інженер 1-ї категорії кафедри Біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.
Паралельно з 2004 по 2011 рр. був асистентом кафедри (за сумісництвом).

У 2011 році захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи, тема роботи: «Метод і інформаційна технологія вибору рослинних лікарських засобів для відновлення порушеної рівноваги організму людини».

У 2011 році перейшов до Науково-дослідної частини ХНУРЕ, де з 2011 по 2016 рр працював на посаді наукового співробітника, а після старшого наукового співробітника. Паралельно працював старшим викладачем на кафедрі БМІ ХНУРЕ (за сумісництвом).

З 2016 року – доцент кафедри БМІ ХНУРЕ.

З 2017 року доцент кафедри Інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

У 2018 році закінчив магістратуру у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця за спеціальністю 073-Менеджемнт, освітня програма – Управління проектами.

З 2019 року займає посаду доцента кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів та технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

Є дійсним членом Громадської організації «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів» та Міжнародної асоціації випускників ХНУРЕ.

Член експертної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Інформаційні системи та технології», м. Хмельницький.

Неодноразовий член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Інформаційні системи та технології», м. Хмельницький.

Неодноразовий член журі II та III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій.

Член Громадської організації “МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН” (ГО “МФНО”, INTERNATIONAL EDUCATORS AND SCHOLARS FOUNDATION, IESF)

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові інтереси: медична кібернетика; медичні інформаційні технології та системи; чисельні методи оптимізації; методи і засоби проектування та розробки медичних баз і сховищ даних..
Наукові та технічні досягнення: математичні моделі вибору компонентів лікарського набору односпрямованої і поліспрямованої дії на базі тривимірного простору ознак, методи та інформаційні технології вибору рослинних лікарських засобів для відновлення порушеної рівноваги організму людини, оцінки впливу природних і антропогенних факторів на якість рослинної продукції, визначення осередків токсичності водних біооб’єктів, адаптаційних можливостей організму людини з серцево-судинними захворюваннями, виявлення інформативних ознак розвитку захворювань різної етіології.

Відповідальний виконавець та виконавець окремих розділів держбюджетних науково-дослідних робіт МОН України № 0107U001541, 2007-2009 рр. «Дослідження теоретичних та технічних принципів оцінки стану людини, профілактики, лікування та реабілітації»; № 010U007614,
2009 – 2010 рр. «Апаратно-програмний комплекс для визначення молекулярних механізмів розвитку патології організму людини та оптимізації процесу лікування кардіологічних захворювань різної етіології»; № 0110U002532, 2010-2012 рр. «Дослідження теоретичних та технічних принципів діагностики, оцінки та корекції медико-соціального стану людини»; № 0112U007750, 0113U000359, 2013-2014 рр. «Розробка бази даних розсіяних та потенційних параметрів формування джерел токсичності на великих площах важкодоступної місцевості»; №0113U000362, 2013-2015 рр. «Теоретичне обґрунтування та створення концепції діагностики та прогнозування функціонального стану людини з використанням інформаційних технологій»; №0115U002437, 2015-2016 рр. «Розробка інформаційної технології ідентифікації системних адаптаційних можливостей підлітків з серцевою патологією»; №0117U002523, 2017-2019 рр. «Теоретичні основи і концепція діагностики та лікування станів, що погрожують життєдіяльності людини».

З 2018 р. секретар та член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні системи та технології в медицині»
Під керівництвом Андрія Павловича разом із студентами підготовлено понад 20 наукових робіт, більшість з яких здобули призові місця на обласних, регіональних та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Харківський національний університет радіоелектроніки, Свідоцтво СПК АЕ № 150684 «Програмне забезпечення автоматизованих систем», 02.04.2002.

Certificate .NET/MVC BaseCamp, 4.08.2014

Certificate «Information system in medicine and health care management», Humanitas University, (Польща);

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК02066769/00833-21 НАУ «ХАІ», 01.12.2021

Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD) В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ», тривалістю 45 годин, виданий 13.11.2023

Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації «Інтернаціоналізація освіти. Нові та інноваційні методи навчання. Реалізація міжнародних освітніх проектів у фінансовій перспективі ЄС», тривалістю 180 годин, виданий 01.12.2023

[згорнути]
Нагороди та премії

Неодноразовий призер і переможець регіональних і Міжнародних конкурсів інноваційних проектів «Харківські ініціативи» та «IT-Kharkov».

[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором понад 240 наукового та науково-методичного характеру, серед яких 4 монографії, 22 патента України на винахід та корисну модель, 3 навчальних посібника. Деякі публікації останніх років.

1) Высоцкая, Е. В. Математическая модель процесса определения адаптационных возможностей ребенка с атопическим дерматитом / Е. В. Высоцкая, В. А. Клименко, А. П. Порван, А. А. Трубицин, А. И. Довнарь // АСУ и приборы автоматики. – 2019. – № 176. – С. 9-16.

2) Lyzohub M, Georgiyants M, Vysotska O, Porvan A, Lyzohub K. CARDIOVASCULAR CHANGES IN HUMANBODY AFTER CHANGING POSITION SUPINE TO PRONE. Georgian Med News. 2019 Apr. (289):91-94. PMID: 31215886. (Scopus)

3) A. Porvan, T. Dudar, O. Titarenko, A. Nekos, & O. Vysotska (2020). Geospatial Modeling of Radon-Prone Areas. Nuclear and Radiation Safety, 3 (87), 28-37. doi: 10.32918/nrs.2020.3(87).04 (Scopus)

4) Bilchenko OV, Lipakova EY, Rudenko TA, Vysotska OV, Porvan AP. Evaluation of heart failure with preserved ejection fraction in patients with coronary heart disease and type 2 diabetes mellitus. Problemi Endokrinnoi Patologii. 2020 – Vol. 1. – p. 7-13. –doi:10.21856/j-PEP.2020.1.01(Scopus)

5) Dudar, T.V., Titarenko, O.V., Nekos, A.N., Vysotska, O.V. & Porvan, A.P. (2021). Some aspects of environmental hazard due to uranium mining in Ukraine. Journal of Geology Geography and Geoecology. 30(1), 34-42. doi:10.15421/112104 (WoS)

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

У 2006 році з відзнакою закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки  за спеціальністю «Фізична та біомедична електроніка».

З 2006 по 2012 рр. працювала інженером на кафедрі біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки. Паралельно з 2006 по 2013 рр. навчалась в аспірантурі Харківського національного університету радіоелектроніки.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття науковго ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи, тема роботи: «Метод та інформаційна технологія диференційної діагностики поширених дерматозів».

З 2013 по 2016 рр працювала на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника Науково-дослідної частини Харківського національного університету радіоелектроніки. Паралельно за сумісництвом працювала асистентом на кафедрі біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.

У 2016 році перейшла на посаду старшого викладача кафедри біомедичної інженерії, у 2017 році – старшого викладача кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки, а у 2018 році – доцента кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

Протягом 2018-2023 років займала посаду доцента кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

У 2022 році отримала наукове звання доцента кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій.

З 2023 року займає посаду професора кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія».

2019 по 2023 роки була Гарантом освітньої програми «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

З 2023 року Гарант освітньої програми «Біомедична інформатика та радіоелектроніка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Член Міжнародної асоціації випускників ХНУРЕ.

Член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

Член Громадської організації «Прогресильні».

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові інтереси: медичні інформаційні системи і технології, статистичний аналіз біомедичних даних, аналіз біопродукційних процесів та прогнозування епідеміологічних загроз.

Відповідальний виконавець комплексної держбюджетної науково-дослідної роботи: № д/р 0115U002436,
2015–2016 рр. «Інформаційна технологія виявлення системних ефектів, що демаскують порушення характеру динамічної рівноваги біопродукційних процесів».

Відповідальний виконавець держбюджетної науково-дослідної роботи: № д/р 0117U002527, 2017–2018 рр. «Розробка технології дистанційної реєстрації загроз біобезпеці питного та інших видів водокористування у екстремальних ситуаціях».

2016 р. член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційні технології», м. Хмельницький.

2018 – 2020 рр. член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнологія та біоінженерія», м.  Львів.

З 2018 р. член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні системи та технології в медицині».

Під керівництвом Анни Іванівни студентами підготовлено низку наукових робіт, більшість з яких здобули призові місця на обласних, регіональних та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

2016 р. стажування за темою «Information system in medicine and Healthcare management» тривалістю 72 год. Університет Humanitas (Польща). Сертифікат №32/BWZZ/2016 виданий 02.10.2016.

2018 р. стажування за темою: «The study of soil sand forest genetic resources with the help of latest technologies» тривалістю 60 год. Пряшівский регіональний центр Науково-дослідного інституту ґрунтознавства та охорони ґрунтів Національного аграрного та харчового центру (Словацька Республіка). Сертифікат №003-С/2018, виданий 06.07.2018.

2019 р. онлайн тренінг “Експерт з акредитації освітніх програм”. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/0a8484c1f0d94d4aa990dccf56aeeeeb, виданий 06.10.2019.

2020 р. Сертифікат з англійської мови на рівні С1 №13445А63АР, виданий 22.05.2020 International Test of English Proficiency.

2023 р. курс підвищення кваліфікації: «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» тривалістю 30 год. Сертифікат №ПВ – 0614, виданий 01.05.2023.

2023 р. тренінг для керівників експертних груп тривалістю 30 год. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат №461/2023(26), виданий 29.05.2023.

2023 р. тренінг для експертів із написання звіту про результати акредитаційної експертизи тривалістю 30 год. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат №461/2023(26), виданий 26.09.2023.

2023 р. курс підвищення кваліфікації: «7 днів прогресильності. Створюємо сучасне освітнє середовище» тривалістю 30 год. Сертифікат №ПК – 267, виданий 15.10.2023.

2023 р. курс підвищення кваліфікації: «Корупція-off: як боротися з корупційними ризиками у вищій освіті» тривалістю 10 год. Сертифікат №a98113d0-b353-43fc-be42-7ef67fd2e05e, виданий 22.10.2023.

2023 р. курс «Стрес-менеджмент для освітян». Сертифікат №a2f0d31486cb45be9c5cadd92e1924a4, виданий 26.10.2023.

[згорнути]
Нагороди та премії

2018 р. – лауреат районного етапу конкурсу «Молода людина року» в номінації «Наукова діяльність».

2018 р. – Почесна грамота Харківського національного університету радіоелектроніки.

2018 р. – переможець конкурсу «Найкращий науковий, науково-педагогічний працівник ХНУРЕ – 2018».

2019 р. – переможець конкурсу професійної майстерності «Ікари ХАІ» в номінації «Кращий молодий науково-педагогічний працівник».

2023 р. – Подяка Харківського міського голови.

[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором понад 150 праць наукового та науково-методичного характеру, серед яких 3 монографії, 14 патентів України, 7 навчально-методичних посібників. Деякі публікації останніх років:

Прогнозування стану біологічного об’єкта з використанням інформаційних технологій : монографія / О. В. Висоцька, А. І. Печерська, А. П. Порван. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. – 149 с.

Bioproduction processes analysing and epidemiological threats forecasting / O. Vysotska, A. Porvan, A. Pecherska, Y. Bespalov, O. Dovnar, L. Rysovana. // Lap Lambert Academic Publishing, 2019. – 208 p. – ISBN-13: 978-620-0-23192-5.

Технологія визначення виникнення м’язового тремору після анестезії у дітей з вродженими патологіями опорно рухового апарату // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях . – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. – № 10 (1335). – С. 38-44. – https://doi.org/10.20998/2413-4295.2019.10.05.

База даних для системи діагностики функціональних порушень складних організаційних об’єктів // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях . – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. – № 10 (1335). – С. 45-53. – https://doi.org/10.20998/2413-4295.2019.10.06.

Спосіб прогнозування ризику розвитку цирозу печінки у дітей, хворих на муковісцидоз // Патент України на винахід № 118533, – К., 25.01.2019. – Бюл. № 2.

Спосіб визначення кардіоваскулярного ризику у пацієнтів з субклінічним гіпотиреозом // Патент України на винахід № 118829, – К., 11.03.2019. – Бюл. № 5.

Спосіб дистанційного визначення локалізації джерел гострої токсичності водного середовища // Патент України на корисну модель № 132877, – К., 11.03.2019. – Бюл. № 5.

Mathematical simulation of the structure of pulsed arterial pressure relations with vascular damage factors in patients with arterial hypertension / O. Vysotska, Y. Bespalov, S. Koval, A. Pecherska, O. Lytvynova, A. Dyvak, M. Maciejewski, A. Kalizhanova // Information Technology in Medical Diagnostics II – Proceedings of the International Scientific Internet Conference on Computer Graphics and Image Processing 30 – 31 May, 2018, Vinnytsia, Ukraine and 48th International Scientific and Practical Conference on Application of Lasers in Medicine and Biology, 24 – 25, May 2018 Kharkov, Ukraine. – London, UK, 2019. – Р. 47–52.

Програмний застосунок для автоматизації нутриціологічних досліджень. /А. В. Матершева, Д. Е. Домненко, В. А. Клименко, Т. А. Чумаченко, А.І. Печерська // IСM’2019 : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 листоп. 2019 р. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2019. – С. 60– 61.

Підтримка процесу демаскування загроз епідеміологічній безпеці / О. В. Висоцька, Є. Ю. Затуліна, А.І. Печерська, А. П. Порван // Інформаційні системи та технології в медицині. IСM’2019 : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 листоп. 2019 р. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2019. – С. 83.

Математична модель прогнозування гіпертрофії лівого шлуночка серця у хворих на артеріальну гіпертензію / С. М. Коваль, Є. С. Іванова, А.І. Печерська, І. О. Снігурська, О. В. Мисниченко, М. Ю. Пенькова // Інформаційні системи та технології в медицині. IСM’2019 : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 листоп. 2019 р. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2019. – С. 96– 97.

Розробка телемедичного програмно-технічного комплексу «ПТК Кардіо» / М. В. Скуріхін, О. К. Польшин, І. Д. Івков, Я. С. Маслов, А.І. Печерська // Інформаційні системи та технології в медицині. IСM’2019 : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 листоп. 2019 р. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2019. – С. 225– 226.

Predicting of Respiratory Complications Development in Children with Cystic Fibrosis / V. Klymenko, O. Vysotska, A. Pecherska, N. Drobova // Інформаційні системи та технології в медицині. IСM’2019 : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 листоп. 2019 р. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2019. – С. 134– 135.

Peculiarities of metabolic changes in asthma / О. Vysotska, G. Yeryomenko, T. Bezditko, L. Rysovana, A. Pecherska // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – V. LXXIII. – Is. 10. – Р. 2246 – 2249.

Інформаційна система прогнозування виникнення гіпертрофії лівого шлуночка серця людини / Страшненко Г.М., Іванова Є.С., Печерська А.І. // Інформаційні технології: наука, техніка, технології, освіта, здоров’я. MicroCAD’2020 : тези доп. XXVIII Міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 жовт. 2020 р. / Нац. техн. ун-т «ХПІ». – Харків, 2020. – С. 366.

Інформаційна технологія прогнозування гіпертрофії лівого шлуночка серця людини / Трунова А.І., Іванова Є.С. // Інформаційні системи та технології в медицині. IСM’2020 : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 листоп. 2020 р. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2020. – С. 88 – 89.

Software for automation of dermatoglyphic research / A. Trunova, Ya. Maslov // Інформаційні системи та технології в медицині. IСM’2020 : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 листоп. 2020 р. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2020. – С. 167.

Біоетика та фахова термінологія : навч. посіб. / О. В. Висоцька, А. І. Трунова. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т, ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – 88 с.

Схемотехніка та архітектура обчислювальних систем : лабораторний практикум / А. П. Порван, А. І. Трунова. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – 48 с.

Cardiometabolic risk prediction in patients withnon-alcoholic fatty liver disease combinedwith subclinical hypothyroidism / Kolesnikova, O., Vysotska, O., Potapenko, A., Radchenko, A., Trunova, A., Virstyuk, N., Vasylevska-Skupa, L., Kalizhanova, A., & Mukanova, N. // Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 2023, Vol. 13(2), 64-68. https://doi.org/10.35784/iapgos.3654

Decision support systems for financial management capital of industrial enterprises / Khrustalova S., Khrustalev K., Trunova A., Nevliudova V. // Information systems in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde. European University Press. Riga: ISMA, 2023. – Р. 179-195.

Аutomated registration of astacus leptodactylus using mathematical modeling of altshuller’s inventive algorithm. / V.I. Kalashnikova, O.V. Vysotska, H.M. Strashnenko, A.I. Trunova // Актуальні питання біотехнології, екології та природокористування : матеріали Міжнар. наук. конф., 27-28 квітня 2023 р. / Держ. біотехнол. ун-т. – Х., 2023. – Р. 186-187.

Автоматизація процесу управління ресурсами навчальних лабораторій / Хрустальова С., Хрустальов К., Трунова А. // Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні інформаційні системи в управлінні проєктами та програмами», Коблево, 12–15 вересня 2023 р. Збірник праць. – Харків: ХНУРЕ, 2023. – С. 214-217.

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

В 2011 р. закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки  за спеціальністю «Фізична та біомедична електроніка», науковий співробітник (електроніка, біомедична апаратура). Того ж року вступила до аспірантури на денну форму навчання (з відривом від виробництва).

У 2014 році захистила дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи, тема роботи: «Методи та засоби діагностики і прогнозування первинної відкритокутової глаукоми».

З 2014 по 2018 рр. працювала молодшим науковим співробітником, а після науковим співробітником Науково-дослідної частини у Харківському національному університеті радіоелектроніки.
Паралельно з 2014 по 2018 рр. була асистентом кафедри Біомедичної інженерії у Харківському національному університеті радіоелектроніки (за сумісництвом).

З 2018 по 2021 рр. переведена на посаду старшого викладача кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів та технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». З 2022 року та по теперішній час займає посаду доцента кафедри 502 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

Є дійсним членом ГО «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів» та Міжнародної асоціації випускників ХНУРЕ.

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові інтереси: медична кібернетика; методи і засоби проектування та розробки медичних інформаційних систем; методи та засоби статистичної обробки результатів медико-біологічних досліджень.

Наукові та технічні досягнення: методи попередньої та уточнюючої діагностики первинної відкритокутової глаукоми (ПОУГ), інформаційна технологія діагностики та прогнозування ПОУГ на базі розроблених методів, а також програмне забезпечення автоматизованого робочого місця лікаря-офтальмолога “Glaucoma v 1.0”; виявлення інформативних ознак розвитку захворювань різної етіології; розробка математичних моделей, методів та засобів для прогнозування стану біологічних об’єктів.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Certificate QA – quality assurance. Manual testing. IT courses in SOURCE iT (Kharkiv, Ukraine), June 2014.

Certificate «Innovations in Education. Innovative Technologies for Teaching Professional disciplines» (#62/04/2021), University of Technology, Katowice (Польща), 12.04.21.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02066769/000754-21 НАУ «ХАІ», 15.02.2021.

Сертифікат з англійської мови (рівень В2) #2021-99, Лінгвістичний центр факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 19.10.2021.

[згорнути]
Нагороди та премії

За результатами роботи у 2020-2021 навчальному році отримала подяку від Харківського міського голови за високий професіоналізм, бездоганну сумлінну працю, визначні особисті досягнення в науково – освітній діяльності та вагомий внесок у виховані освітньої молоді.

Подяка за вагомий внесок соціально-економічний развиток м.Харкова

[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором понад 75 наукового та науково-методичного характеру, серед яких 8 патентів України на винахід та корисну модель, 3 навчальних посібники. Деякі публікації останніх років.

1. Георгиянц М. А., Висоцька О. В., Страшненко Г. М., Юрченко О. М. Вплив метода анестезії при вишкрібанні порожнини матки на інтенсивність та часові характеристики післяопераційного больового синдрому. Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2019. – № 3 (88). – C. 15–22. DOI: 10.25284/2519-2078.3(88).2019.177377 http://jpaic.aaukr.org/article/view/177377/pdf_59

2. Marine A Georgiyants, Olena V Vуsotska, Nataliia P Seredenko, Tatiana V Chernii, Hanna N Strashnenko, Petro D Haiduchyk Study of the state of stress-implementing systems in abdominal delivery depending on anesthetic techniques. Wiadomości Lekarskie. 2020. Vol. 73, № 11. P. 2378–2385. ISSN 00435147
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202011110.pdf

3. O. Bielykh, M. Georgiyants, O. Vysotska, G. Strashnenko Stress response and state of cognitive functions in the perioperative period in elderly patients during laparoscopic cholecystectomy. ScienceRise: Medical Science, (1 (40), 34–39. https://doi.org/10.15587/2519-4798.2021.224892    http://journals.uran.ua/sr_med/article/view/224892/224982

4. Valeriya D. Nemtsova, Olena V. Vysotska, Hanna M. Strashnenko, Hanna M. Borodkina, Tetiana O. Utytskykh, Yurii P. Balym Prognostic role of vascular endothelial growth factor in the cardiovascular complications development in patients with polymorbid pathology: the combined course of hypertension, type 2 diabetes mellitus and subclinical hypothyroidism. Wiadomości Lekarskie, 2022;75(12):3025-3030. https://wiadlek.pl/12-2022/

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

В 1972 з відзнакою закінчив Харківський авіаційний інститут.

З березня 1972 року працює в Харківському авіаційному інституті. Асистент, старший викладач кафедри надійності, доцент, професор кафедри конструювання та виробництва радіоелектронної апаратури; завідувач кафедри, професор кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів та технологій.

В 1983 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1991 року отримав вчене звання доцент, з 2000 року – почесний професор «ХАІ».

З 1981 року по 1999 рік заступник декана радіотехнічного факультету ХАІ. З 1999 по 2017 рр. перший заступник декана факультету.

З 2017 по 2019 рр. завідувач кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій.

З 2020 року заступник завідувача кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій з наукової роботи.

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

Дійсний член ГО «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Напрями наукових досліджень: забезпечення надійності радіоелектронних та біомедичних засобів; підвищення ефективності інформаційних біомедичних засобів, проектування біомедичних радіоелектронних засобів.

Підготував чотирьох кандидатів наук, був керівником декількох науково-дослідних робіт.
Зараз – керівник НДР №Д/Р.0121U109088 «Математичні моделі, методи, технології та засоби діагностування, прогнозування та корекції стану біологічних об’єктів».

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Пройшов підвищення кваліфікації в Національному аерокосмічному університеті ім.. М.Є. Жуковського «ХАІ» з 28.01.2019р. по 09.11.2021р. (180 год.) Тема випускної роботи «Задачі контролю та випробувань біомедичних радіоелектронних засобів».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02066769/000832-21 від 01.12.2021р.

[згорнути]
Нагороди та премії

Відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» МОН України

[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Автор та співавтор більше 100 публікацій (10 з них зареєстровані в базі Scopus), серед яких 3 монографії, 8 винаходів.

Публікації за останні роки

1. Babakov M. F.The use of semi-markov nested processes for the description of non-stationary acoustic noise/ Lutsenko V. I., Babakov M. F., Lou Y., Sobolyak A.V., Lutsenko I.V., Telecommunication and Radioengineering, Всегостраниц: 11, 2019. – V78, No 11, P.1015-1025

2. Babakov M. F., Lutsenko V. I., Lutsenko I.V., Popov I., Sobolyak A.V., Active – passive Radar systems Using Radiation of HF Band Broadcasting Stations for Air- borne Object Detection. Integrated computer technologies in Mechanical. Lecture Notes in Net-works and Systems Iss 2367-3389 ISBN 978-3-030-66717-7, 2020, p. 620-632

3.Signature Extraction Technologies from Acoustic Noise of the Breathing Process in Lung Pathologies Lusenko, V., Lusenko, I., Luo, Y., Babakov, M., Nguyen, A.  2020 IEEE Ukrainian Microwave Week, UkrMW 2020 – Proceedings, 2020, стр. 590–593, 9252749

4.Vуsotska, O., Nosov, K., Hnoevyi, I., Porvan, A., Rysovana, L., Dovnar, A., Babakov, M., Kalenichenko, M. (2022). Image processing procedure for remote recording of the Gambusia sp. introduced into a water for anti-malaria. TechnologyAuditandProductionReserves, 1 (2 (63)), 14–18. doi: http://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.252297.

5.Oliinyk, V., Babakov, M., Lomonosov, Y., Oliinyk, V., Zinchenko, O. (2022). Modernization of gas discharge visualization for application in medical diagnostics. TechnologyAuditandProductionReserves, 4 (1 (66)), 21–29. doi: http://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.263397.

6.Довнар О.Й, Бабаков М.Ф., Черкіс В.І Використання сканеру відбитків пальців для захисту даних у медичних інформаційних системах. Радіотехніка. Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник Випуск 211, Харків, 2022, рр.148-153, ІSSN 0485-8972, ISSN 2786-5525.

7.Olena V. Vysoczka, Volodymyr V. Glamazdin, Olena V. Kryvenko, Vladyslav I. Lutsenko, Iryna V. Lutsenko, Oleksandr I. Shubny, Kira V. Popova, Mykhaylo F. Babakov. Intelligent pulmonary noise recorders. Biomedical Engineering and Technology, Issue 9 (1), 2023, pp. 1-7, ISSN 2617-8974 (Print), ISSN 2707-8434(online).

8.Lutsenko Vladislav, Luo Yiyang, Visotska Olena, Lutsenko Iryna, Krivenko Olena, Babakov Mykhaylo, Klymenko Viktoriia, Popova Kira, Nguyen Xuan Anh. New mmathematical Models of the Spread of Viral Infections. Biomedical Engineering and Technology, Issue 9 (1), 2023, pp. 8-29, ISSN 2617-8974 (Print), ISSN 2707-8434(online).

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

У 1974 р. закінчив Харківській державний університет ім. О. М. Горького за спеціальністю «радіофізика та електроніка».

Після закінчення радіофізичного факультету ХДУ за розподілом молодих спеціалістів був направлений на кафедру теоретичної механіки на посаду інженера науково-дослідної частини Харківського авіаційного інституту. Протягом наступних років працював старшим інженером та іженером-програмістом обчислювального центру ХАІ, м.н.с. кафедри теоретичної механіки. Одночасно працював за сумісництвом інженером за договорами з держбюджетним фінансуванням і госпдоговорами з підприємствами.
Протягом 1987-90 років навчався в заочній аспірантурі ХАІ.

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю – 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла, тема дисертації: «Експериментальні дослідження напружено деформованого стану авіаційних трубопроводів з рухомою рідиною»

У жовтні 1991 року переведений на посаду старшого наукового співробітника кафедри конструювання і виробництва радіоапаратури факультету радіотехнічних систем літальних апаратів.

З 1995 по 1996 рр асистент кафедри конструювання і виробництва радіоапаратури.

З 1996 по 2000 рр старший викладач кафедри конструювання і виробництва радіоапаратури.

З 2000 по 2009 рр доцент кафедри виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів

У 2002 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів.

У 2009 році рішенням Вченої ради Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» присвоєно почесне звання Професор кафедри виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів.

З 2009 року професор кафедри виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів, яка з 2018 р. отримала назву радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій.

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

З 1996 р. по 2014 р. виконував обов’язки відповідального секретаря (або заступника) відбіркової комісії факультету радіотехнічних систем літальних апаратів. З 2008 р. по 2018 р. заступник декана (або помічник декана) з доуніверситетської підготовки факультету.

На протязі 2000-2019 років відповідальний за підготовку документів до ліцензування та акредитації спеціальностей: «Біотехнічні та медичні апарати і системи», «Радіоелектронні апарати та засоби», «Біомедична інженерія», «Телекомунікації та радіотехніка», по яким проведено ліцензування та акредитація за відповідними освітніми програмами.

З 2018 року входить до складу науково-методичної комісії (НМК 2) університету.

З 2018 року входить до складу груп розробки та супроводу освітньо-професійних програм (ОПП) «Біомедична інформатика та радіоелектроніка», «Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби», «Біомедична інженерія».
Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в 2021 р. з напряму «Інформаційні системи та технології», м.  Хмельницький.

З 2021 року є дійсним членом Громадської організації «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

З 2022 року Гарант освітньої програми «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові інтереси:

– експериментальні дослідження вібрацій трубопровідних систем авіаційних конструкцій;

– експериментальні дослідження надпровідникових приймачів інфрачервоного випромінювання;

– використання властивостей імпульсного газового розряду для технологій інформаційно-хвильової терапії;

– засоби газорозрядної візуалізації для медичної діагностики;

– засоби бездротового живлення імплантатів з великою потужністю споживання.

На протязі 2018-2020 років науково дослідницька робота за кафедральною темою «Розробка технологій обробки багатоканальної інформації у радіоелектронних та біомедичних системах»

З 2021 року науково дослідницька робота за кафедральною темою «Математичні моделі, методи, технології та засоби діагностування, прогнозування та корекції стану біологічних об’єктів» №  ДР 0121U109088

На протязі 2018 – 2022 років був науковим керівником здобувача за освітньою програмою доктора філософії Теличко Д. В. за темою «Моделювання засобів та методів безконтактного енергоживлення потужних імплантатів по типу «Апарат штучне серце».
Під керівництвом Володимира Петровича разом із студентами проведено ряд наукових досліджень, що здобули відзнаки на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт:

– за напрямом «Електроніка» Теличко Дар’я Вікторівна (диплом ІІІ-го ступеня ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. ) у 2017 році;

– за напрямом «Біомедична інженерія» призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Теличко Дар’я Вікторівна у 2018 році;

– зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» Кірсанова Катерина Миколаївна у 2019 році;

– зі спеціальності «Радіотехніка» призове місце (ІІІ місце) у IІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019/2020 навчального року Морозов Сергій Сергійович;

– зі спеціальності «Біомедична інженерія» призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2021-2022 навчального року Морозов Сергій Сергійович.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02066769 / 000830 – 21, Відділ післядипломної освіти Національного аерокосмічного університету ім.. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», реєстраційний номер 1700 від 01 грудня 2021 року. Тема випускної роботи: «Вплив геомагнітних факторів на біомедичні реакції людини», 6 навчальних кредитів.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02066769 / 000830 – 21

[згорнути]
Нагороди та премії

У 2007 і 2008 роках Олійник В. П. був переможцем (друге місце) конкурсу професійної майстерності «Ікари ХАІ» у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін».

У 2019 році отримав «Подяку Міністерства освіти і науки України».

У 2021 нагороджений Почесною грамотою виконкома Харківської міської ради.

[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором понад 120 публікацій наукового та науково-методичного характеру, серед яких 2 авторські свідоцтва, 24 навчальних посібників. Деякі публікації останніх років.

1) Олійник В.П. Безконтактне електроживлення імплантатів / В. П. Олійник, Д. В. Теличко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи: Науково-технічний журнал – Х.: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ин-т”, 2019, №3 (91). – С. 30 – 39. Doi: 10.32620/reks.2019.3.03

2) Шляхи підвищення інформативності аналізу біоелектричних сигналів / Ю.А. Волошин, С.М. Куліш, В.П. Олійник // ІSSN 0485-8972 Радиотехника: Всеукр. Межвед. науч.-техн. сб. 2019. Вып. 196. – С.98 – 105.

3) Вплив енеговтрат імплантата з бездротовим живленням на тепловий стан організму / В. П. Олійник, Д. В. Теличко, В. М. Олійник // Радіоелектронні і комп’ютерні системи: Науково-технічний журнал – Х.: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ин-т”, 2021, №3 (99). – С. 114 – 124. Doi: 10.32620/reks.2021.3.09

4) Voloshyn, Y., Kulish, S., Oliinyk, V., Frolov, A. (2021). Study of the effects of ultra-low intensity electromagnetic fields on biological objects. Technology Audit and Production Reserves, №6/1 (62), 2021. 11–18. doi: http://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.244643

5) Генератор електромагнітних випромінювань наднизької інтенсивності в медицині / Юлія Волошин, Сергій Куліш, Володимир Олійник // National Health as Determinant of Sustainable Development of Society. Editors: Nadiya DUBROVINA & Stanislav FILIP. Monograph. School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2021, – С. 107 – 123. ISBN 978 – 80 – 89654 – 73 – 4 EAN 9788089654734

6) Олійник В. П. Альтернативні способи енергоживлення імплантатів з великою потужністю споживання в екстремальних ситуаціях / В. П. Олійник, Д. В. Теличко // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 71): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 18-19 жовтня 2022 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. – С. 105 – 107.
http://www.konferenciaonline.org.ua/ua/article/id-686/

7) Oliinyk, V., Babakov, M., Lomonosov, Y., Oliinyk, V., Zinchenko, O. (2022). Modernization of gas discharge visualization for application in medical diagnostics. Technology Audit and Production Reserves, 4 (1 (66)), 21–29. doi: http://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.263397.

8) Олійник В., Теличко Д., Волошин Ю., Куліш С., ГІБРІДНА СИСТЕМА ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ АПАРАТУ «ШТУЧНЕ СЕРЦЕ» Biomedical Engineering and Technology, 2023. – Issue 11(3). – Р. 11-20. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.11.288097.

9) Олійник В., Волошин Ю., Куліш С., Зінченко О., Олійник В., UTILIZATION OF GAS DISCHARGE IN ALTERNATING CURRENT FOR THE DETECTION AND STIMULATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE POINTS Biomedical Engineering and Technology, 2023. – Issue 11(3). – Р. 45-55. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.11.288113.

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

В 1970 р закінчив Харківський авіаційний інститут, після чого працював в ньому інженером до листопада 1970 р.

У листопаді 1970 р був призваний до лав Радянської армії. Після закінчення служби у грудні 1971 р повернувся до інституту і продовжив працювати інженером, а потім був переведений на посаду старшого наукового співробітника.

У 1978 р. захистив дисертацію кандидата технічних наук і продовжував працювати старшим науковим співробітником Харківського авіаційного інституту.

У вересні 1980 р був направлений на десятимісячні курси іноземних мов при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, які закінчив у липні 1981 р. і склав випускний іспит з французької мови. У вересні 1981 року був направлений на роботу за контрактом Міністерства освіти СРСР до Алжирської народно – демократичної республіки у якості викладача Анабінського університету АНДР де і працював до серпня 1985 року.

У 1989 році було присвоєне вчене звання доцента.

1994-2004 за сумісництвом працював заступником генерального директора асоціації Укрнетпром з наукової роботи в сфері розробки та впровадження медичної техніки, а також генеральним директором спільного українського-гангського підприємства Інтернаука. Сфера діяльності підприємства – освіта, розробка і виробництво медичної техніки.

З 2018 року займає посаду професора кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів та технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”.

Перший заступник декана факультету радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій та заступника декана з навчальної роботи 1 – 2 курсу освітнього рівня «магістр».

Відповідальний по кафедрі радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів та технологій за міжнародну діяльність.

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

Є дійсним членом –кореспондентом Академії наук технологічної кібернетики України (відділення медичної техніки).

Член експертної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Радіоелектронні апарати».

Неодноразовий член жури Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Радіоелектронні апарати».

Є керівником програми академічної мобільності студентів.

Член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові інтереси:
фізика надпровідників, технологія надпровідникових матеріалів та їх застосування в виробництві сенсорних багатоелементних пристроїв для медицини, техніки, спецтехніки, методи та засоби проектування та розробки медичної техніки, інформаційно – хвильові технології в біології та медицині, методи, моделі та засоби формування ЕМВ радіочастотного діапазону.

Наукові та технічні досягнення: моделі та оптимізація параметрів багатоелементних надпровідникових інфрачервоних перетворювачів на основі високотемпературних надпровідникових матеріалів, розроблено та впроваджено багатоелементні надпровідникові перетворювачі інфрачервоного діапазону.

Розроблено та впроваджено в медичну практику засоби для інформаційно-хвильової терапії.

Був відповідальним і науковим керівником держбюджетних і комерційних договорів.
Керівник державної науково-технічної програми з високотемпнратурної надпровідності на основі високотемпературних надпровідників, розділ – розробка тепловізійних перетворювачів інфрачервоного зображення на основі ВТНП.

Під керівництвом Куліша Сергія Миколайовича разом зі студентами та аспірантами підготовлено понад 50 наукових робіт. Більшість студентських робіт здобули призові місця на регіональних та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 015996, 2013 рік, Сучасні технологія виробництва РЕА. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського. Стажування в ІРЕ НАН України ім. Усикова, 2018 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02066769/000711-20 реєстраційний номер 1581 від 06.04.20 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2020 р.

[згорнути]
Нагороди та премії

Неодноразовий переможець конкурсів професійної майстерності «ІКАРИ ХАІ»

У 2015 та 2019 роках дипломи «Кращій наставник студентства»

У 2021 році нагороджено почесною грамотою Виконкому Харківської міської ради за вагомий внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова.

У 2023 році нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної військової адміністрації.

[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором понад 300 робіт наукового та науково-методичного характеру, серед яких 20 патента України на винахід та корисну модель, 20 навчальних посібники. Деякі публікації останніх років:

1) Bondarenko, I.S. Avrunin, O.G. Rakhimova, M.V. Bondarenko, S.I. Krevsun, A.V. & Kulish, S.M. (2019). Acoustomagnetic registration of magnetic nanoparticles in a liquid medium. Telecommunications and Radio Engineering, 78(8), 707-714. doi: 10.1615/TelecomRadEng.v78.i8.60 http://www.dl.begellhouse.com/journals/0632a9d54950b268,159aceaf62ec361b,70434f457aaf0cff.html

2) І. Vodorez, Z. E. Eremenko, A. I. Volodchenko, S. M. Kulish, Control System Automation of the Sputtering Device WUP -5М for the Study of Wave Propagation in Complex Media . 2019 XXIVth International Seminar/Workshop on DIRECT AND INVERSE PROBLEMS OF ELECTROMAGNETIC AND ACOUSTIC WAVE THEORY (DIPED) Lviv, Ukraine September 12-14, 2019 122-129

3) Z. E. Eremenko, A. A. Breslavets, O. I. Shubnyi, S. M. Kulish, R. Morozov, Waveguide Millimeter Wave Measurement Cell with Minimum Reflection Coefficient for Complex Permittivity Determination of Bioactive Liquids 2019 XXIVth International Seminar/Workshop on DIRECT AND INVERSE PROBLEMS OF ELECTROMAGNETIC AND ACOUSTIC WAVE THEORY (DIPED) Lviv, Ukraine September 12-14, 2019 69-73

4) Assessment of the parameters of the spark discharge generator for compliance with sanitary standards /Yu. A. Voloshyn, S. M. Kulish// Telecommunications and Radio Engineering, Volume 79, 2020 Number 12. – P. 1095-1107.

5) Voloshyn, Y., Kulish, S., Oliinyk, V., & Frolov, A. (2021). Study of the effects of ultra-low intensity electromagnetic fields on biological objects. Technology Audit and Production Reserves, 6(1(62), 19–26.
https://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.244643

6) Yu.Voloshyn, S.Kulish and V.M.Oliynyk, Information-wave interactions of ultra-low intensity electromagnetic fields with biological systems, 2021 IEEE International Conference on Microwaves, Antennas, Communications and Electronic Systems (COMCAS) pp. 487-493.

7) Kuznetsova K., Eremenko Z., Kulish S., Voloshyn Y., METASURFACE DESIGN FOR DETERMINATION OF PROTEIN CONCENTRATION IN ENZYMATIC REACTION MIXTURE. Biomedical Engineering and Technology. Issue10(2), 2023 23-10. https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.10.282202.

8) Висоцька О.В., Георгіянц М.А., Страшненко Г.М., Порван А.П., Довнар О.Й., Куліш С.М. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень лікаря-анестезіолога для вибору анестезіологічного забезпечення при кесаревому розтині. Системи обробки інформації. 2023. №2(173) С. 7-14. https://doi.org/10.30748/soi.2023.173.01.

9) Олійник В., Теличко Д., Волошин Ю., Куліш С., ГІБРІДНА СИСТЕМА ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ АПАРАТУ «ШТУЧНЕ СЕРЦЕ» Biomedical Engineering and Technology, 2023. – Issue 11(3). – Р. 11-20. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.11.288097.

10) Олійник В., Волошин Ю., Куліш С., Зінченко О., Олійник В., UTILIZATION OF GAS DISCHARGE IN ALTERNATING CURRENT FOR THE DETECTION AND STIMULATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE POINTS Biomedical Engineering and Technology, 2023. – Issue 11(3). – Р. 45-55. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.11.288113.

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

В 1977 р. закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю Автоматизовані системи управління.

З 1977 по 2019 рр. працював інженером, асистентом, старшим викладачем та доцентом у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

У 1985 році захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 06.12.01 – управління в технічних системах, тема роботи: «Дослідження та розробка методів багатокритеріальної оптимізації нелінійних електронних схем».

У 2001 році отримав вчене звання доцента.

З 2019 року займає посаду доцента кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів та технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

Є дійсним членом ГО «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів» та Міжнародної асоціації випускників ХНУРЕ.

Неодноразовий член журі II та III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій.

Викладає дисципліни Основи програмування та комп’ютерних технологій, Математичні методи дослідження операцій, Дискретна математика, Біомедична інформатика.

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові інтереси:
Медична кібернетика; Медичні інформаційні технології та системи; Чисельні методи оптимізації; Теорія ймовірностей та математична статистика; Біомедична інформатика.

Наукові та технічні досягнення:
Алгоритми та методи однокрітеріальної та багатокритеріальної оптимізації.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК02066769/000777-21 НАУ «ХАІ», 01.12.2021

[згорнути]
Нагороди та премії
[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором понад 40 наукового та науково-методичного характеру, серед яких 1 монографія, 1 підручник, 2 навчальних посібника. Деякі публікації останніх років.

1. Высоцкая, Е. В. Математическая модель процесса определения адаптационных возможностей ребенка с атопическим дерматитом / Е. В. Высоцкая, В. А. Клименко, А. П. Порван, А. А. Трубіцин, А. И. Довнарь // АСУ и приборы автоматики. – 2019. – № 176. – С. 9-16.

2. Доброродня Г. С., Висоцька О. В., Довнар О.Й., Панфьорова І. Ю., Печерська А. І., Рисована Л. М. База даних для системи діагностики функціональних порушень складних організаційних об’єктів. Вісник НТУ “ХПІ” № 10 (1335), 2019. С. 45-53.

3. Висоцька О. В., Овченко А. С., Губанова О. В., Печерська А. І., Довнар О.Й., Доброродня Г. С. Технологія визначення виникнення мєязового тремору після анестезії у дітей з вродженими вадами опорно-рухового апарату. – Вісник НТУ “ХПІ” № 10 (1335), 2019. С. 38-44.

4. O.Visotska, K.Nosov, I.Hnoevyi, A.Porvan, L.Risovana, M.Babakov, M.Kalenichenko, O.Dovnar. Image processing procedure for remout recording of the GambusiaSP. Introduced into a waterfor anti-malaria. – Technology audit and production recerves, № 1|2(63), p/ 14 – 18, 2022

5. О.Й.Довнар, М.Ф.Бабаков, В.І.Черкіс. Використання сканеру відбитків пальців для захисту даних у медичних інформаційних системах. – Радіотехніка, №211, 2022. С. 148-154.

6. Висоцька О.В., Георгіянц М.А., Страшненко Г.М., Порван А.П., Довнар О.Й., Куліш С.М. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень лікаря-анестезіолога для вибору анестезіологічного забезпечення при кесаревому розтині. – Системи обробки інформації. 2023. №2(173) С. 7-14

7. I.Prasol, O.Dovnar, O., O.Yeroshenko. Method of diagnosing some diseases of the neuro-muscular system and features of data processing in software– Technology audit and production recerves, № 1|2(69), p/ 15 – 20, 2023

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

У 1987 році закінчив з відзнакою Харківське вище військове авіаційне училище радіоелектроніки за спеціальністю «Командна тактична, автоматизовані системи управління».

В період з 1987 по 1991 роки займав посади: інженера групи обміну та обробки даних та начальника групи електронних пристроїв вузла автоматизованого управління в/ч 13658.

У 1994 році захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.04 – радіолокація та радіонавігація; дисертація виконана за спеціальною темою

З 1994 по 1998 рік займав посади асистента та викладача кафедри приймальних та передаючих пристроїв у Харківському військовому униіверситеті.

З 1999 по 2015 рік замав посади асистента та доцента кафедри інформатики та обчислювальної техніки у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. У 2004 році отримав вчене звання доцента кафедри інформатики та обчислювальної техніки, З 2015 по 2022 рік працював на посаді доцента кафедри криміналістики у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

З 2022 року займає посаду доцента кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів та технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

Є дійсним членом ГО «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові інтереси: методи отримання медичних зображень; обробка та аналіз біомедичних зображень; розпізнавання образів в медицині.

Був відповідальним виконавцем та виконавцем окремих розділів науково-дослідних робіт: “Моноліт – ТА”. Харків: ВІРТА ППО, 1991 р.; “Ландыш-90” Харків: ВІРТА ППО, 1991 р.; “Кура” Харків: ВІРТА ППО, 1991 р.; “Комплект” Харків: ВІРТА ППО, 1992 р.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

«Психологічні та методологічні аспекти дистанційного навчання» сертифікат № 1334, 24.06.2021, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

«Основи комп’ютерного дизайну науково-методичної літератури та електронних презентацій (графічні редактори та засоби підготовки оригінал-макетів, засоби підготовки електронних презентацій)» НАУ «ХАІ», 2022;

«Основи безпеки життєдіяльності» НАУ «ХАІ», 2022;

«Сучасні Internet-технології в освітній і науковій діяльності та наукометрика» НАУ «ХАІ», 2023.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації НЮУ ім. Я. Мудрого Інститут післядипломної освіти, сертифікат № 1334

[згорнути]
Нагороди та премії

Почесне звання Лауреат премії імені Ярослава Мудрого, видано Національною академією правових наук України, Національним університетом «Юридична академія України» імені Ярослава Мудрого. Диплом № 373 від 07.11.2014 року.

[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором понад 150 праць наукового та науково-методичного характеру, серед яких 5 монографії, 1 патент на винахід, 7 навчальних посібників.

Деякі публікації останніх років:

1) Ломоносов Ю.В. Багатомасштабна компенсація контурів при компресії реалістичних зображень. Науковий огляд. – 2019. – № 8 (61). – с. 52-60.

2) Ломоносов Ю.В. Паралельні і послідовні структури вейвлет-процесорів . Науковий огляд. – 2020. – № 7 (70). – с. 72-82.

3) Volodymyr Oliinyk, Mykhailo Babakov, Yurii Lomonosov, Viacheslav Oliinyk, Oleksandr Zinchenko Modernization of gas discharge visualization for application in medical diagnostics. Electrical engineering and industrial (Technology audit and production reserves) electronics -2022. – № 4/1(66), – p. 21-29.

4) Ломоносов Ю.В. Методи виділення контурів при багатомасштабному аналізі медичних зображень. Комп’ютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво – 2022.-№ 48. – с. 83-88.

5) Ломоносов Ю.В. Обробка і аналіз біомедичних зображень методами просторової фільтрації. Науковий огляд. – 2023. – № 1 (86). – с. 20-28.

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

В 1989 р. закінчила з відзнакою  Харківський медичний інститут.

У 1999 році захистила дисертацію кандидата медичних наук наук за спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія медична», тема роботи: «Прогнозування перебігу та наслідків системного червоного вовчака у підлітків».

У 2007 році отримала атестат старшого наукового співробітника

У 2012 році захистила дисертацію доктора наук за спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія медична», тема роботи: «Хронічна серцева недостатність як наслідок запальних і диспластичних уражень міокарда у дітей: механізми розвитку, діагностика, обгрунтування терапії».

Має 33 роки наукової роботи та 8 років науково-педагогічної роботи.

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

Член вченої ради ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України».
Дійсний член Асоціація педіатрів України

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Одним з основних напрямків досліджень є вивчення адаптаційних можливостей підлітків з різними захворюваннями серцево-судинної системи, з урахуванням морфофункціональних характеристик серця, станом стрес-забезпечують систем і різного рівня фізичної активності.

Керівник НДР № 0120U104919, 2021 –2023 рр. «Вивчити адаптаційні можливості серцево-судинної системи підлітків з патологічним перебігом пубертатного періоду».

Веде активну наукову роботу з аспірантами

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Українська інженерно-педагогічна академія МОН України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/006150-2; 150/5 кред. ЕСTS; від 14.05.2021

[згорнути]
Нагороди та премії
[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором понад 80 праць наукового та науково-методичного характеру.
Деякі публікації останніх років.

1. G. N. Zholtkevych K. V. Nosov, Yu.G. Bespalov, L. I. Rak, M. Abhishek, E. V. Vysotskaya. Descriptive Modeling of the Dynamical Systems and Determination of Feedback Homeostasis at Different Levels of Life Organization. – Acta Biotheoretica, 2018.- № 66.- Р. 177–199

2. Hanna Dobrorodnia, Olena Vуsotska, Marine Georgiyants, Yurii Balym, Larisa Rak, Olena Kolesnikova, Victor Levykin, Olexandr Dovnar, Konstantin Nosov, Andrii Porvan. Development of an approach to mathematical description of imbalance in methabolic processes for its application in the medical diagnostic information system // Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 2018, 5(2 (95)), 29-39.

3. Рак Л.И., Штрах Е.В. Физическая активность и физическое развитие детей школьного возраста // Современная педиатрия. Украина. 2019. – № 5(101). – С. 43 – 48. DOI 10.15574/SP.2019.101.43

4. Современные подходы к лечению вторичной аритмогенной кардиомиопатии у детей // Богмат Л.Ф., Рак Л.И., Никонова В.В. та ін. // Здоровье ребенка. – 2019. – Vol.14, № 1. – С. 1 – 6. DOI: 10.22141/2224-0551.14.1.2019.157871

5. Кашіна-Ярмак, Рак Л. І., Штрах К.В., Костенко Т.О. Адаптаційні можливості підлітків з вторинними кардіоміопатіями та різними соматотипами // Український журнал дитячої ендокринології.- ДУ «ІОЗД П НАМН України», ВГО«Асоціація дитячих ендокринологів України»ПП «ІНПОЛ ЛТМ» 2020, №1, с.37-42
DOI: http://doi.org/10.30978/UJPE2020-1-37

6. Штрах К.В. ,Рак Л. І., Шевченко Н.С., Shalom Odigbo Exercise tolerance and physical activity in children with most common cardiovascular diseases // Journal of V. N. Karazin` KhNU (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразина Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) № 39,с. 90–97. DOI: 10.26565/2313-6693-2020-39-10

7. Сorrelation of stress-providing and reninangiotensin-aldosterone systems and NTproBNP in adolescents with rhythm disorders / Shtrakh Kateryna Vasyliivna, Rak Larisa Ivanivna, Mulenga Natasha та ін.]. // WORLD SCIENCE RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland. Special Edition, May 2019. – Р. 49 – 53.
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/16052019/6436

8. Штрах, K., Цюра, O., Рак, Л., Шевченко, Н. (2020). Особливості вегетативного забезпечення та порушення толерантності до фізичних навантажень у дітей при ендокринній та серцево-судинній патології. Вісник Вінницького національного медичного університету, 24(4). С. 634-639
DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2020-24(4)-13

9. Muzhanovskyi, V., Rak, L., & Vvedenska, T. (2021). Морфофункціональні характеристики серця дівчаток-підлітків, що мають динамічні фізичні навантаження. Актуальні проблеми сучасної медицини, (8). https://doi.org/10.26565/2617-409X-2021-8-05

10. Shtrakh, K., Rak, L., & Kashina-Yarmak, V. (2021). Ендотеліальна функція та адаптаційні можливості юнаків-підлітків з артеріальною гіпертензією. Актуальні проблеми сучасної медицини, (8). https://doi.org/10.26565/2617-409X-2021-8-12

11. Кашіна-Ярмак В.Л., Рак Л.І. Особливості фізичного розвитку дівчаток з різним перебігом пубертату і рівнем адаптаційних можливостей //Український журнал дитячої ендокринології. 2021, № 4, С.34-39. DOi: http://doi.org/10.30978/uJPe2021-4-34

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

У 2000 р. закінчив магістратуру Харківського національного медичного університету.

У 2010 році захистив дисертацію кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія», тема роботи: «Підколінна блокада в реґіонарній анестезії для ортопедичної хірургії (клініко-експериментальне дослідження)».

У 2019 році захистив дисертацію доктора наук за спеціальністю 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія», тема роботи: «Система періопераційного знеболювання при ендопротезуванні кульшового суглоба (клініко-експериментальне дослідження)».
Має більше 15 років наукової та науково-педагогічної роботи.

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

Основні напрямки в учбовій роботі пов’язані з використанням сучасних принципів лікування переломів, наданню допомоги потерпілим з множинними, поєднаними пошкодженнями та бойовими травмами, а також анестезіологічне забезпечення з широкою розробкою методів регіонарного знеболення.

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Одним з основних напрямків досліджень є впровадження анестезіологічного забезпечення з широкою розробкою методів регіонарного знеболення.

Є виконавцем НДР «Комплексна  діагностика і лікування ушкоджень (холодових, вогнепальних та ін.) м’яких тканин людини в умовах локальних бойових дій»
Веде активну наукову роботу з аспірантами.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Посвідчення №1213/2020 від 17 вересня 2020 року про підтвердження вищої кваліфікаційної категорії з анестезіології

Посвідчення №1017/2020 від 16 вересня 2020 року про присвоєння вищої кваліфікаційної категорії з дитячої анестезіології

Сертифікат №297 від 12.04.2021 про присвоєння звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю ультразвукова діагностика

Сертифікат від 29.04.2020 з англійської мови (рівень В2) Academic Credentials Evaluation Institute

[згорнути]
Нагороди та премії
[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором понад 80 праць наукового та науково-методичного характеру.
Деякі публікації останніх років.

1. Kolomachenko V.I. Serum D-dimer level depends on analgesia method and pathology type in hip surgery / V.I. Kolomachenko // American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. – 2018. – №1(8). – Р.47-53.

2. Коломаченко В.І. Залежність періопераційної глікемії від методів знеболювання при артропластиці кульшового суглоба / В.І. Коломаченко // Львівський медичний часопис. – 2018. – Том 24, №1. – С. 32-40.

3. Коломаченко В.І. Динаміка плазмового рівня кортизолу та інсуліну при артропластиці кульшового суглоба / В.І. Коломаченко // Art of Medicine. – 2018. – №2(6). – С. 12-24.

4. Коломаченко В.І. Контрольована пацієнтом аналгезія після артропластики кульшового суглоба при різних видах реґіонарного знеболювання / В.І. Коломаченко // Харківська хірургічна школа. – 2018. – № 5-6(92-93) . – C. 11-20.

5. Фесенко В. С. Моделювання каудальної блокади з рентгенологічним контрастом у дорослих / В.С. Фесенко, В.І. Коломаченко // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2018. – № 3. – С. 96-101.

6. Коломаченко В.І. Вплив анестезії та післяопераційної аналгезії на ранню мобілізацію пацієнтів після артропластики кульшового суглоба / В.І. Коломаченко // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85, №3. – С.62-65.

7. Коломаченко В.І. Динаміка рівня фібриногену при артропластиці кульшового суглоба / В.І. Коломаченко // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85, №5. – С.55-58.

8. Коломаченко В.І. Показники гемодинаміки при артропластиці кульшового суглоба в умовах різних методів знеболювання / В.І. Коломаченко // Клінічна хірургія. – 2018. – 85(12), 50-54. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.12.50

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

В 1998р. закінчив Українську інженерно-педагогічну Академію за спеціальністю «Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка і зв’язок» здобув кваліфікацію інженер-педагог.

В 2021р.закінчив Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут» за спеціальністю «Біомедична інженерія» за освітньою програмою “Біомедична інформатика та радіоелектроніка”.

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

З 2021р. асистент кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів та технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Є куратором академічних груп.

Є дійсним членом ГО «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Активно працюю за НДР №Д/Р.0121U109088 «Математичні моделі, методи, технології та засоби діагностування, прогнозування та коре-кції стану біологічних об’єктів.», Наук. кер. Бабаков М.Ф.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації
[згорнути]
Нагороди та премії
[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором праць наукового та науково-методичного характеру.
Деякі публікації останніх років.

1. Oliinyk, V., Babakov, M., Lomonosov, Y., Oliinyk, V., Zinchenko, O. (2022). Modernization of gas discharge visualization for application in medical diagnostics. Technology Audit and Production Reserves, 4 (1 (66)), 21–29. doi: http://doi.org/10.15587 /2706- 5448.2022.263397П1).

2. Олійник, В. П. Пошук показників монотонії при довготривалому керуванні автомобілем / В. П. Олійник, О. М. Зінченко, Н. М. Малашта // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 78): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 8-9 червня 2023 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін. ] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. – С. 75 – 78.– ISSN 2522-932X. URL Інтернет-конференції: http://www.konferenciaonline.org.ua/.

3. Oliinyk, V. P., Voloshyn, Y. A., Zinchenko, O. M, Kulish, S. M, Oliinyk, V. M. (2023). Utilization of gas discharge in alternating current for the detection and stimulation of biologically active points. Biomedical Engineering and Technology Issue 11(3), 2023. 45–55. doi: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.11.288113.

4. Олійник, В. П. Розробка загальної структури біотехнічної системи нормалізації фізіологічного стану людини / В. П. Олійник, О. М. Зінченко, О.О. Маменчук // The 27th International scientific and practical conference “Trends of young scientists regarding the development of science” (July 11 – 14, 2023) Edmonton, Canada. International Science Group. 2023. 225 p., 2023. – С. 216 – 221. ISBN – 979-8-89074-573-6. DOI – 10.46299/ISG.2023.1.27.

5. Олійник, В. П. Розширення можливостей біоімпедансної діагностичної спектроскопії / В. П. Олійник, О. М. Зінченко // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 79): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 6-7 липня 2023 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін. ] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. – С. 74 – 79. – ISSN 2522-932X. URL Інтернет-конференції: http://www.konferenciaonline.org.ua/.

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

У 1991 році закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Біологія».

У 1995 році у Харківському інституті удосконалення лікарів отримала диплом магістра з генетики.

У 2008 році захистила дисертацію кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.15 «Генетика», тема роботи: «Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику».

Має стаж роботи більше 30 років зі спеціальності «Клінічна біохімія»

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

1. Технічний експерт Національної Агенції із акредитації України щодо оцінки медичних лабораторій на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO 15189: 2015 «Лабораторії медичні. Вимоги до якості та компетентності

2. Член групи експертів за напрямом «Клінічна лабораторна діагностика» (Наказ Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації від 25.02.2019 р. № 76-к «Про затвердження складу груп експертів Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації»),

3. Консультант завідувачів клініко-діагностичних лабораторій м. Харкова та Харківської області, керівників закладів охорони здоров’я щодо акредитації медичних лабораторій, лабораторного обладнання, атестації фахівців, що працюють в галузі.

4. Член Харківського товариства лікарів-лаборантів.

5. Член Асоціації забезпечення якості лабораторних досліджень, Голова Харківського осередку Асоціації,

6. Член Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини

7. Member of EFLM Academy Європейської федерації клінічної хімії та лабораторної медицини

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові інтереси: методи та засоби забезпечення якості клініко-лабораторних досліджень

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Certificate No34/BWZZ/2016 «Information system in medicine and health care management», Humanitas University

Цикли спеціалізації та тематичного удосконалення «Клінічна біохімія», Харківський інститут удосконалення лікарів, Харківська медична академія післядипломної освіти, 2020

Оnline postgraduate internship for research & teaching staff from Ukraine Програма міжнародного вузькопрофільного науково-педагогічного стажування для викладачів закладів вищої освіти медичного профілю на базі Медичного Університету, Люблін, Польща, 11 травня – 08 червня 2021 року, 120 годин

Online Training on Accreditation of PTPs against ISO/IEC 17043:2010, Online-Training content: Accreditation scheme for ISO/IEC 17043 and ISO/IEC 17011 requirements; Harmonization issues for the assessment of PTs raised at regional and international accreditation fora 27 April 2021,

Online Training on the Standard of ISO/IEC 17043:2010, Online-Training content: Awareness on ISO/IEC 17043:2010 standard; Statistical methods used in Proficiency Testing Schemes 22 and 23 April 2021, Німеччина

[згорнути]
Нагороди та премії
[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором більше 30 праць наукового та науково-методичного характеру.

Деякі публікації останніх років.

1. Медведева И.М., Новикова И.В. Организация деятельности клинико-лабораторной службы Перспективное развитие лабораторной службы в Украине //Лабораторная діагностика. Восточная Европа. – 2018, том 7 №3. – с. 295- 301р. 438 – 445

2. Медведева И.М., Новикова И.В. Перспективное развитие лабораторной службы в Украине//Лабораторна діагностика. Східна Європа», 2018 р., том 7, №3 – с.295-301

3. Новікова І., Медведєва І. Календар керівництва на допомогу роботі медичних лабораторій // Лабораторна справа №2 – 2018, стор 38-46.

4. Новікова І., Медведєва І. Залучення співробітників лабораторії до командної роботи// Лабораторна справа №1 – 2018, стор 76-88

5. Медведєва І.М., Новікова І.В., Придатко Д. Стандартні операційні процедури: з чого починати // Лабораторна справа, 2019 – №6. – с.69-72.

6. Kovalenko N. I., Zamazii T. M., Novikova I. V. Аналіз антибіотико-резистентності умовно-патогенної мікрофлори, виділеної при негоспітальних пневмоніях//Інфекційні хвороби. – 2020. – № 3(101). – с 44-48 DOI 10.11603/1681-2727.2020.

7. Коваленко Н.І., Замазій Т.М., Новікова І.В. Тараненко Г.П. Etiological structure and ecological significance of opportunistic pathogens in bronchitis//World of Medicine and Biology. – 2020. – № 4(74). – С. 68-72. DOI: 10.26724/2079-8334-2020-4-74-68-72.

[згорнути]

Освіта та кваліфікація

В 2017 р. закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка».

З 2017 по 2021 навчалась в аспірантурі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Паралельно з 2018 по 2022 займала посаду асистента кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» на тему «Метод, моделі і засоби формування електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону з нетепловим впливом».

З 2022 року займає посаду доцента кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

Член ГО «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові інтереси: інформаційно – хвильові технології в біології та медицині, методи, моделі та засоби формування ЕМВ радіочастотного діапазону.

З 2021 року науково-дослідницька робота за кафедральною темою «Математичні моделі, методи, технології та засоби діагностування, прогнозування та корекції стану біологічних об’єктів» № ДР 0121U109088

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02066769/000856-23 (Наказ №166 від 04.07.2023) Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2023 р.

2021 р. Сертифікат з англійської мови на рівні B2 №10152В70АР, виданий 25.02.2021 International Test of English Proficiency.

Сертифікат про проходження міжнародного стажування тривалістю 180 год. NR 4346/MSAP/2023 виданий 30.10.2023. Тема «New and innovative teaching methods». The Malopolska School of Public Administration, Krakow University of Economics (Краків, Польща)

[згорнути]
Нагороди та премії
[згорнути]
Наукові публікації та патенти

1. Y. A. Voloshyn, S. M. Kulish Assessment of the parameters of the spark discharge generator for compliance with sanitary standards Telecommunications and Radio Engineering, Volume 79, 2020 Number 12. – P. 1095-1107

2. Ю. А. Волошин, С. Н. Куліш, В. П. Олійник Генератор електомагнітних випромінювань наднизької інтенсивності в медицині // Monograph. School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2021, pp. 107-124. ISBN 978 – 80 – 89654 – 73 – 4

3. Voloshyn, Y., Kulish, S., Oliinyk, V., & Frolov, A. (2021). Study of the effects of ultra-low intensity electromagnetic fields on biological objects. Technology Audit and Production Reserves, 6(1(62), 19–26. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.244643

4. Kuznetsova K., Eremenko Z., Kulish S., Voloshyn Y., Мetasurface design for determination of protein concentration in enzymatic reaction mixture. Biomedical Engineering and Technology. Issue10(2), 2023 23-10. https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.10.282202

5. Олійник В., Теличко Д., Волошин Ю., Куліш С., Гібрідна система енергоживлення апарату «штучне серце» Biomedical Engineering and Technology. Issue10(2), 2023-09-28. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.11

6. Олійник В., Волошин Ю., Куліш С., Зінченко О., Олійник В., Utilization of gas discharge in alternating current for the detection and stimulation of biologically active points // Biomedical Engineering and Technology. Issue 11(3), 2023-09-28. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.11

[згорнути]