Освітні траекторії


Медична візуалізація


Медична візуалізація – це методика і процес створення візуальних зображень внутрішніх органів з метою проведення клінічного аналізу і медичного втручання. Медична візуалізація використовується для огляду внутрішніх структур тіла людини, а також для діагностики і лікування хвороб.

Курс теоретичних знань поєднується з практичними та лабораторними заняттями.

Теоретична  підготовка включає вивчення фізичних основ методів медичної візуалізації, побудову технічних засобів візуалізації, проведення аналізу біомедичних зображень та розпізнавання медичних образів.   

Практична підготовка проводиться з використанням лабораторної бази кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій. Також, залучаються технічні засоби візуальної діагностики провідних медичних закладів м. Харкова (за домовленостями). 


Спеціальності, для яких пропонується Мінор:

Усі спеціальності університету


Пререквізити (необхідні вхідні знання, вміння):

Не потребує додаткових знань та вмінь але бажано мати базову підготовку з фізики, радіоелектроніки, біології


Перелік дисциплін, які входять до Мінора:


Інжинирінг медичних засобів

Інжиніринг – набір способів та методів, які компанія, підприємство, фірма використовує для проектування власної діяльності.

Курс теоретичних знань поєднується з практичними та лабораторними заняттями.

Теоретична  підготовка включає вивчення:  структурних особливостей побудови біотехнічних систем широкого спектру призначення,  супутній інжиніринг медичної техніки, особливостей взаємодії факторів людина-оператор, телемедичних систем медичного застосування.

Практична підготовка проводиться з використанням лабораторної бази кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій. Також, залучаються технічні засоби інжинірингу провідних медичних закладів м. Харкова (за домовленостями). 

Спеціальності, для яких пропонується Мінор:

Пріоритетні спеціальності 163, 172, 153

Пререквізити (необхідні вхідні знання, вміння):

Не потребує додаткових знань та вмінь але бажано мати базову підготовку з фізики, радіоелектроніки, біології

Перелік дисциплін, які входять до Мінора: