Проєктна група

Освіта та кваліфікація

В 1988 р. закінчила з відзнакою  Харківський авіаційний інститут імені М.Є. Жуковського  за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

З 1989 по 1997 працювала інженером-програмістом та науковим співробітником у Науково-дослідному інституті радіотехнічних вимірювань.

У 1996 році захистила дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.02 «Математичне моделювання в наукових дослідженнях», тема роботи: «Математичне моделювання впливу структурних взаємодій на діагностику біологічних систем».

З 1998 по 2011 займала посаду старшого викладача (за сумісництвом), а після доцента кафедри Біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2012 року – професор кафедри БМІ ХНУРЕ.

У 2015 році захистила дисертацію доктора наук за спеціальністю 05.13.09 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика», тема роботи: «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень лікаря при діагностиці захворювань та виборі лікувально-профілактичних заходів».

З 2017 року професор кафедри Інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2019 року займає посаду завідувачки кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

1. Член галузевої експертної ради з галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти протокол №2 засідання конкурсної комісії з відбору членів галузевих експертних рад №4 від 27 серпня 2019 року. https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/%d0%93%d0%95%d0%a0_16.pdf

2. Заступник голови експертної групи МОН для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової діяльності за науковим напрямом «Технічні науки. Наказ МОН № 1111 від 07 вересня 2020 р. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-personalnogo-skladu-ekspertnih-grup-dlya-provedennya-ocinyuvannya-efektivnosti-diyalnosti-zakladiv-vishoyi-osviti-v-chastini-provadzhennya-nimi-naukovoyi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti-za-naukovimi-napryamami

3. Член редакційної колегії наукового видання «Системи обробки інформації», Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, Україна ISSN: 1681-7710 http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi

4. Член редакційної колегії наукового видання «Modern European Researches» https://doaj.net/ru/

5. Член редакційної колегії наукового видання «Радіоелектронні і комп’ютерні системи» http://nti.khai.edu/ojs/index.php/reks/index

6. Член редакційної колегії наукового видання «Клінічна інформатика і Телемедицина»
http://kit-journal.com.ua/uk/index_uk.html?editorialboard_uk

7. Член редакційної колегії наукового видання «Біомедична інженерія і технологія» http://biomedtech.kpi.ua/pages/view/redakcia

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові інтереси: медична кібернетика, прийняття рішень в медицині, медична статистика, медичні інформаційні технології та системи.

Наукові та технічні досягнення: математичні моделі і методи визначення тяжкості захворювань людини, диференціальної діагностики захворювань та вибору тактики лікування хворих; інформаційні технології підтримки прийняття рішень при здійсненні лікувально-діагностичних процесів, виявленні порушень біопродукційних процесів, що створюють загрози біобезпеці споживання водних та інших природних ресурсів.

Керівник і відповідальним виконавець держбюджетних науково-дослідних робіт МОН України (№ д/р 0115U002437,  2015–2016 рр. «Розробка інформаційної технології ідентифікації системних адаптаційних можливостей підлітків з серцевою патологією»; № д/р 0117U002527,  2017–2018 рр. «Розробка технології дистанційної реєстрації загроз біобезпеці питного та інших видів водокористування у екстремальних ситуаціях».

Під керівництвом Висоцької Олени Володимирівни аспірантами захищено 7 дисертацій кандидата наук за спеціальностями 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи», 05.13.09 – “Медична та біологічна інформатика і кібернетика” та 05.13.06 – Інформаційні технології.

Співголова регулярної Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні системи та технології в медицині».

Голова апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» 2020 р.

Є членом Громадської організації «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Участь в роботі за договором про співробітництво з громадською організацією «Віват Сократ»  та Союзом Заглембовським (Польща), Certificate .NET/MVC BaseCamp, Certificate «Information system in medicine and health care management», Humanitas University (Poland), Certificate №41/BWZZ/2016, Information system in medicine and health care management, 02.10.2016, 72 hours

2021 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02066769 / 000824 – 21, Відділ післядипломної освіти Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», реєстраційний номер 1695 від 01 грудня 2021 року.

2023 р. курс підвищення кваліфікації: «Корупція-off: як боротися з корупційними ризиками у вищій освіті» тривалістю 10 год. Сертифікат №95b6915c-c3b9-4430-bb62-a2011d870221, виданий 22.10.2023.

[згорнути]
Нагороди та премії

1. Подяка Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів»

2.Грамота Міністерства освіти і науки України, науковому керівнику 2009/2010 р.

3. Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації «За вагомий особистий внесок у реалізацію завдань сучасної державної політики в галузі освіти»

4. Грамота Харківської обласної ради товариства винахідників і раціоналізаторів, 2015

5. Грамота Хмельницький НУ «За сприяння в проведенні конкурсу в форматі відкритості і прозорості оцінювання СНР та активну участь в роботі експертної комісії з рецензування», 2017 р.

6. Грамота ХНУРЕ «За визначний внесок в розвиток наукової та інноваційної діяльності університету», 2018 р.

7. Грамота ХНУРЕ « За високий професіоналізм і активну участь у роботі експертної комісії з незалежного оцінювання студентських робіт «» туру Всеукраїнського конкурсу з «Інформаційних систем та технологій», 2018 р.

8. Грамота Хмельницький НУ, як науковий наставник, 2018 р.

9. «Диплом Ікари-ХАІ 2019» за ІІ місце в номінації «Кращій науковець», 2019 р.

10. «Диплом Ікари-ХАІ 2020» за І місце в номінації «Кращій викладач фундаментальних та гуманітарних дисциплін», 2020 р.

11. Грамота Хмельницький НУ «За високий рівень підготовки переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційні системи і технології»ф, 2021 р.

[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором понад 500 наукового та науково-методичного характеру, серед яких 7 монографій, 49 патентів України на винахід та корисну модель, підручник, 6 навчальних посібники. Деякі публікації останніх років.
1) Высоцкая, Е. В. Математическая модель процесса определения адаптационных возможностей ребенка с атопическим дерматитом / Е. В. Высоцкая, В. А. Клименко, А. П. Порван, А. А. Трубіцин, А. И. Довнарь // АСУ и приборы автоматики. – 2019. – № 176. – С. 9-16.

2) Lyzohub M, Georgiyants M, Vysotska O, Porvan A, Lyzohub K. CARDIOVASCULAR CHANGES IN HUMANBODY AFTER CHANGING POSITION SUPINE TO PRONE. Georgian Med News. 2019 Apr. (289):91-94. PMID: 31215886. (Scopus)

3) A. Porvan, T. Dudar, O. Titarenko, A. Nekos, & O. Vysotska (2020). Geospatial Modeling of Radon-Prone Areas. Nuclear and Radiation Safety, 3 (87), 28-37. doi: 10.32918/nrs.2020.3(87).04 (Scopus)

4) Bilchenko OV, Lipakova EY, Rudenko TA, Vysotska OV, Porvan AP. Evaluation of heart failure with preserved ejection fraction in patients with coronary heart disease and type 2 diabetes mellitus. Problemi Endokrinnoi Patologii. 2020 – Vol. 1. – p. 7-13. –doi:10.21856/j-PEP.2020.1.01(Scopus)

5)Yeryomenko, G.V., Bezditko, T.V., Vysotska, O.V., Rysovana, L.M., Pecherska, A.I. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960)this link is disabled, 2020, 73(10), страницы 2246–2249(Scopus)

6) Dudar, T.V., Titarenko, O.V., Nekos, A.N., Vysotska, O.V. & Porvan, A.P. (2021). Some aspects of environmental hazard due to uranium mining in Ukraine. Journal of Geology Geography and Geoecology. 30(1), 34-42. doi:10.15421/112104 (WoS)

7) Vуsotska О. Image processing procedure for remote recording of the gambusia sp. introduced into a water for anti-malaria //Olena Vуsotska, Konstantin Nosov, Igor Hnoevyi, Andrii Porvan. / Technology audit and production reserves — № 1/2(63), 2022, р. 14- 18. DOI: 10.15587/2706- 5448.2022.252297.

8) Litvinenko, O., Paliy, V., Vуsotska, O., Vishtak, I., Kumargazhanova, S.Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiskathis, 2022, 12(4), Р. 31–34. (Scopus).

9) Vуsotska О. Role of plasma 8-OXO-2’- deoxyguanosine in target organ damage in patients with hypertension and type 2 diabetes // Valeriya Nemtsova, Anna Shalimova, Olena Kolesnikova, Olena Vysotska, Vira Zlatkina, Natalia Zhelezniakova / Arterial Hypertension 2022;26(2): р 78-83. DOI: 10.5603/AH.a2022.000 6

10) Kolesnikova, O., Vysotska, O., Potapenko, A., Radchenko, A., Trunova, A., Virstyuk, N., Vasylevska-Skupa, L., Kalizhanova, A., & Mukanova, N. (2023). CARDIOMETABOLIC RISK PREDICTION IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE COMBINED WITH SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 13(2), 64-68. https://doi.org/10.35784/iapgos.3654.

11) N.M. Andonieva, O.V. Vysotska, O.A. Huts, T.L. Valkovska, L.M. Rysovana (2023) Factors that are associated with clinical forms of ischemic heart disease in patients with chronic kidney disease on peritoneal dialysis. УКР. МЕД. ЧАСОПИС, 3 (155) – V/VI, 2023, с.1 – 5. DOI: 10.32471/umj.1680-3051.155.242304

12) Olena V.Vysoczka, VolodymyrV.Glamazdin, OlenaV.Kryvenko, Vladyslav I.Lutsenko, IrynaV.Lutsenko, Oleksandr I.Shubny, KiraV.Popova, MykhayloF.Babakov Intelligent pulmonary noise recorders. / Biomedical Engineering and Technology, Issue9 (1),2023, р. 1-7. https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.9

13) LutsenkoV., Visotska O., LuoY., Lutsenko I., Krivenko O., Babakov M., Klymenko V., Popova K., Nguyen Xuan A. New mmathematical Models of the Spread of Viral Infections. / Biomedical Engineering and Technology, Issue 9 (1),2023, р. 8-29. https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.9

14) Modeling the Structure of an Aggregation of Toxic Cyanobacteria When Planning Their Elimination from the Air
Nosov, K.V., Bespalov, Y.G., Klochko, T.O., Vysotska, O.V. Lecture Notes in Networks and Systemsthis link is disabled, 2023, 657 LNNS, Р. 313–322 (Scopus).

15) Висоцька О.В. Спосіб прогнозування ризику розвитку цирозу печінки у дітей, хворих на муковісцидоз / О.В. Висоцька, В. А. Клименко, Н.М. Дробова, А.І. Печерська та ін. // Патент України на винахід № 118533, – К., 2019. – Бюл. №2.

16) Висоцька О.В. Спосіб прогнозування несприятливих змін гемодинаміки на фоні спінальної анестезії / О.В. Висоцька, М.В. Лизогуб, М.А. Георгіянц, А.П. Порван та ін. // Патент України на корисну модель № 131991, – К., 2019. – Бюл. № 3.

17) Висоцька О.В. Спосіб дистанційного визначення локалізації джерел гострої токсичності водного середовища / О.В. Висоцька, О.Я. Григор’єв, Г.М. Жолткевич, О.В. Левченко // Патент України на корисну модель № 132877, – К., 2019. – Бюл. № 5.

18) Висоцька О.В. Спосіб визначення кардіоваскулярного ризику у пацієнтів з субклінічним гіпотиреозом / О.В. Висоцька, О.В. Колеснікова, Г.М. Страшненко // Патент України на винахід модель № 118829 , – К., 2019. – Бюл. № 5.

19) Спосіб прогнозування розвитку та ступеня оксидативного стресу / О.В. Висоцька, В.Д. Немцова, Г.М. Страшненко // Висновок про видачу пат. на винахід від 24.10.2019 № 24784/ЗА/19/; заявл. 21.12.2018.

20) Спосіб визначення прогнозу серцевої недостатності впродовж року у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні із цукровим діабетом 2 типу / Висоцька О.В., Ліпакова К.Ю., Більченко О. В., Порван А.П. Страшненко Г. М // Патент України на корисну модель № 140461, – К., 2020. – Бюл. № 4.

21) Спосіб прогнозування атопічного дерматиту у дітей / Висоцька О.В., Амаш А.Г.; Фролова Т.В., Страшенко Г.М. // Патент України на корисну модель №141540, – К., 2020. – Бюл. № 7.

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

У 2006 році з відзнакою закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки  за спеціальністю «Фізична та біомедична електроніка».

З 2006 по 2012 рр. працювала інженером на кафедрі біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки. Паралельно з 2006 по 2013 рр. навчалась в аспірантурі Харківського національного університету радіоелектроніки.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття науковго ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи, тема роботи: «Метод та інформаційна технологія диференційної діагностики поширених дерматозів».

З 2013 по 2016 рр працювала на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника Науково-дослідної частини Харківського національного університету радіоелектроніки. Паралельно за сумісництвом працювала асистентом на кафедрі біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.

У 2016 році перейшла на посаду старшого викладача кафедри біомедичної інженерії, у 2017 році – старшого викладача кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки, а у 2018 році – доцента кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

Протягом 2018-2023 років займала посаду доцента кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

У 2022 році отримала наукове звання доцента кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій.

З 2023 року займає посаду професора кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія».

2019 по 2023 роки була Гарантом освітньої програми «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

З 2023 року Гарант освітньої програми «Біомедична інформатика та радіоелектроніка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Член Міжнародної асоціації випускників ХНУРЕ.

Член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

Член Громадської організації «Прогресильні».

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові інтереси: медичні інформаційні системи і технології, статистичний аналіз біомедичних даних, аналіз біопродукційних процесів та прогнозування епідеміологічних загроз.

Відповідальний виконавець комплексної держбюджетної науково-дослідної роботи: № д/р 0115U002436,
2015–2016 рр. «Інформаційна технологія виявлення системних ефектів, що демаскують порушення характеру динамічної рівноваги біопродукційних процесів».

Відповідальний виконавець держбюджетної науково-дослідної роботи: № д/р 0117U002527, 2017–2018 рр. «Розробка технології дистанційної реєстрації загроз біобезпеці питного та інших видів водокористування у екстремальних ситуаціях».

2016 р. член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційні технології», м. Хмельницький.

2018 – 2020 рр. член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнологія та біоінженерія», м.  Львів.

З 2018 р. член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні системи та технології в медицині».

Під керівництвом Анни Іванівни студентами підготовлено низку наукових робіт, більшість з яких здобули призові місця на обласних, регіональних та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

2016 р. стажування за темою «Information system in medicine and Healthcare management» тривалістю 72 год. Університет Humanitas (Польща). Сертифікат №32/BWZZ/2016 виданий 02.10.2016.

2018 р. стажування за темою: «The study of soil sand forest genetic resources with the help of latest technologies» тривалістю 60 год. Пряшівский регіональний центр Науково-дослідного інституту ґрунтознавства та охорони ґрунтів Національного аграрного та харчового центру (Словацька Республіка). Сертифікат №003-С/2018, виданий 06.07.2018.

2019 р. онлайн тренінг “Експерт з акредитації освітніх програм”. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/0a8484c1f0d94d4aa990dccf56aeeeeb, виданий 06.10.2019.

2020 р. Сертифікат з англійської мови на рівні С1 №13445А63АР, виданий 22.05.2020 International Test of English Proficiency.

2023 р. курс підвищення кваліфікації: «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» тривалістю 30 год. Сертифікат №ПВ – 0614, виданий 01.05.2023.

2023 р. тренінг для керівників експертних груп тривалістю 30 год. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат №461/2023(26), виданий 29.05.2023.

2023 р. тренінг для експертів із написання звіту про результати акредитаційної експертизи тривалістю 30 год. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат №461/2023(26), виданий 26.09.2023.

2023 р. курс підвищення кваліфікації: «7 днів прогресильності. Створюємо сучасне освітнє середовище» тривалістю 30 год. Сертифікат №ПК – 267, виданий 15.10.2023.

2023 р. курс підвищення кваліфікації: «Корупція-off: як боротися з корупційними ризиками у вищій освіті» тривалістю 10 год. Сертифікат №a98113d0-b353-43fc-be42-7ef67fd2e05e, виданий 22.10.2023.

2023 р. курс «Стрес-менеджмент для освітян». Сертифікат №a2f0d31486cb45be9c5cadd92e1924a4, виданий 26.10.2023.

[згорнути]
Нагороди та премії

2018 р. – лауреат районного етапу конкурсу «Молода людина року» в номінації «Наукова діяльність».

2018 р. – Почесна грамота Харківського національного університету радіоелектроніки.

2018 р. – переможець конкурсу «Найкращий науковий, науково-педагогічний працівник ХНУРЕ – 2018».

2019 р. – переможець конкурсу професійної майстерності «Ікари ХАІ» в номінації «Кращий молодий науково-педагогічний працівник».

2023 р. – Подяка Харківського міського голови.

[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором понад 150 праць наукового та науково-методичного характеру, серед яких 3 монографії, 14 патентів України, 7 навчально-методичних посібників. Деякі публікації останніх років:
Схемотехніка та архітектура обчислювальних систем [Текст] : лабораторний практикум / А. П. Порван, А. І. Трунова. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – 48 с.

Біоетика та фахова термінологія : навч. посіб. / О. В. Висоцька, А. І. Трунова. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т, ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – 88 с.
Peculiarities of metabolic changes in asthma / О. Vysotska, G. Yeryomenko, T. Bezditko, L. Rysovana, A. Pecherska // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – V. LXXIII. – Is. 10. – Р. 2246 – 2249.

Прогнозування стану біологічного об’єкта з використанням інформаційних технологій : монографія / О. В. Висоцька, А. І. Печерська, А. П. Порван. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. – 149 с.
Bioproduction processes analysing and epidemiological threats forecasting / O. Vysotska, A. Porvan, A. Pecherska, Y. Bespalov, O. Dovnar, L. Rysovana. // Lap Lambert Academic Publishing, 2019. – 208 p. – ISBN-13: 978-620-0-23192-5.

Технологія визначення виникнення м’язового тремору після анестезії у дітей з вродженими патологіями опорно рухового апарату // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях . – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. – № 10 (1335). – С. 38-44. – https://doi.org/10.20998/2413-4295.2019.10.05.

База даних для системи діагностики функціональних порушень складних організаційних об’єктів //
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях . – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. – № 10 (1335). – С. 45-53. – https://doi.org/10.20998/2413-4295.2019.10.06.

Peculiarities of metabolic changes in asthma / О. Vysotska, G. Yeryomenko, T. Bezditko, L. Rysovana, A. Pecherska // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – V. LXXIII. – Is. 10. – Р. 2246 – 2249.

Cardiometabolic risk prediction in patients withnon-alcoholic fatty liver disease combinedwith subclinical hypothyroidism / Kolesnikova, O., Vysotska, O., Potapenko, A., Radchenko, A., Trunova, A., Virstyuk, N., Vasylevska-Skupa, L., Kalizhanova, A., & Mukanova, N. // Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 2023, Vol. 13(2), 64-68. https://doi.org/10.35784/iapgos.3654.

Спосіб прогнозування ризику розвитку цирозу печінки у дітей, хворих на муковісцидоз // Патент України на винахід № 118533, – К., 25.01.2019. – Бюл. № 2.

Спосіб визначення кардіоваскулярного ризику у пацієнтів з субклінічним гіпотиреозом // Патент України на винахід № 118829, – К., 11.03.2019. – Бюл. № 5.

Спосіб дистанційного визначення локалізації джерел гострої токсичності водного середовища // Патент України на корисну модель № 132877, – К., 11.03.2019. – Бюл. № 5.

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

В 1972 з відзнакою закінчив Харківський авіаційний інститут.

З березня 1972 року працює в Харківському авіаційному інституті. Асистент, старший викладач кафедри надійності, доцент, професор кафедри конструювання та виробництва радіоелектронної апаратури; завідувач кафедри, професор кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів та технологій.

В 1983 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1991 року отримав вчене звання доцент, з 2000 року – почесний професор «ХАІ».

З 1981 року по 1999 рік заступник декана радіотехнічного факультету ХАІ. З 1999 по 2017 рр. перший заступник декана факультету.

З 2017 по 2019 рр. завідувач кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій.

З 2020 року заступник завідувача кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій з наукової роботи.

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

Дійсний член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Напрями наукових досліджень: забезпечення надійності радіоелектронних та біомедичних засобів; підвищення ефективності інформаційних біомедичних засобів, проектування біомедичних радіоелектронних засобів.

Підготував чотирьох кандидатів наук, був керівником декількох науково-дослідних робіт.
Зараз – керівник НДР №Д/Р.0121U109088 «Математичні моделі, методи, технології та засоби діагностування, прогнозування та корекції стану біологічних об’єктів».

[згорнути]
Підвищення кваліфікації

Пройшов підвищення кваліфікації в Національному аерокосмічному університеті ім.. М.Є. Жуковського «ХАІ» з 28.01.2019р. по 09.11.2021р. (180 год.) Тема випускної роботи «Задачі контролю та випробувань біомедичних радіоелектронних засобів».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02066769/000832-21 від 01.12.2021р.

[згорнути]
Нагороди та премії

Відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» МОН України

[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Автор та співавтор більше 100 публікацій (10 з них зареєстровані в базі Scopus), серед яких 3 монографії, 8 винаходів.

Публікації за останні роки

1. Babakov M. F.The use of semi-markov nested processes for the description of non-stationary acoustic noise/ Lutsenko V. I., Babakov M. F., Lou Y., Sobolyak A.V., Lutsenko I.V., Telecommunication and Radioengineering, Всегостраниц: 11, 2019. – V78, No 11, P.1015-1025

2. Babakov M. F., Lutsenko V. I., Lutsenko I.V., Popov I., Sobolyak A.V., Active – passive Radar systems Using Radiation of HF Band Broadcasting Stations for Air- borne Object Detection. Integrated computer technologies in Mechanical. Lecture Notes in Net-works and Systems Iss 2367-3389 ISBN 978-3-030-66717-7, 2020, p. 620-632

3.Signature Extraction Technologies from Acoustic Noise of the Breathing Process in Lung Pathologies Lusenko, V., Lusenko, I., Luo, Y., Babakov, M., Nguyen, A.  2020 IEEE Ukrainian Microwave Week, UkrMW 2020 – Proceedings, 2020, стр. 590–593, 9252749

4.Vуsotska, O., Nosov, K., Hnoevyi, I., Porvan, A., Rysovana, L., Dovnar, A., Babakov, M., Kalenichenko, M. (2022). Image processing procedure for remote recording of the Gambusia sp. introduced into a water for anti-malaria. TechnologyAuditandProductionReserves, 1 (2 (63)), 14–18. doi: http://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.252297.

5.Oliinyk, V., Babakov, M., Lomonosov, Y., Oliinyk, V., Zinchenko, O. (2022). Modernization of gas discharge visualization for application in medical diagnostics. TechnologyAuditandProductionReserves, 4 (1 (66)), 21–29. doi: http://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.263397.

6.Довнар О.Й, Бабаков М.Ф., Черкіс В.І Використання сканеру відбитків пальців для захисту даних у медичних інформаційних системах. Радіотехніка. Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник Випуск 211, Харків, 2022, рр.148-153, ІSSN 0485-8972, ISSN 2786-5525.

7.Olena V. Vysoczka, Volodymyr V. Glamazdin, Olena V. Kryvenko, Vladyslav I. Lutsenko, Iryna V. Lutsenko, Oleksandr I. Shubny, Kira V. Popova, Mykhaylo F. Babakov. Intelligent pulmonary noise recorders. Biomedical Engineering and Technology, Issue 9 (1), 2023, pp. 1-7, ISSN 2617-8974 (Print), ISSN 2707-8434(online).

8.Lutsenko Vladislav, Luo Yiyang, Visotska Olena, Lutsenko Iryna, Krivenko Olena, Babakov Mykhaylo, Klymenko Viktoriia, Popova Kira, Nguyen Xuan Anh. New mmathematical Models of the Spread of Viral Infections. Biomedical Engineering and Technology, Issue 9 (1), 2023, pp. 8-29, ISSN 2617-8974 (Print), ISSN 2707-8434(online).

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

В 1998р. закінчив Українську інженерно-педагогічну Академію за спеціальністю «Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка і зв’язок» здобув кваліфікацію інженер-педагог.

В 2021р.закінчив Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут» за спеціальністю «Біомедична інженерія» за освітньою програмою “Біомедична інформатика та радіоелектроніка”.

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність

З 2021р. асистент кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів та технологій (502) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Є куратором академічних груп.

Є дійсним членом Громадської організації «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Активно працюю за НДР №Д/Р.0121U109088 «Математичні моделі, методи, технології та засоби діагностування, прогнозування та коре-кції стану біологічних об’єктів.», Наук. кер. Бабаков М.Ф.

[згорнути]
Підвищення кваліфікації
[згорнути]
Нагороди та премії
[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором та співавтором праць наукового та науково-методичного характеру.
Деякі публікації останніх років.

1. Oliinyk, V., Babakov, M., Lomonosov, Y., Oliinyk, V., Zinchenko, O. (2022). Modernization of gas discharge visualization for application in medical diagnostics. Technology Audit and Production Reserves, 4 (1 (66)), 21–29. doi: http://doi.org/10.15587 /2706- 5448.2022.263397П1).

2. Олійник, В. П. Пошук показників монотонії при довготривалому керуванні автомобілем / В. П. Олійник, О. М. Зінченко, Н. М. Малашта // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 78): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 8-9 червня 2023 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін. ] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. – С. 75 – 78.– ISSN 2522-932X. URL Інтернет-конференції: http://www.konferenciaonline.org.ua/.

3. Oliinyk, V. P., Voloshyn, Y. A., Zinchenko, O. M, Kulish, S. M, Oliinyk, V. M. (2023). Utilization of gas discharge in alternating current for the detection and stimulation of biologically active points. Biomedical Engineering and Technology Issue 11(3), 2023. 45–55. doi: https://doi.org/10.20535/2617-8974.2023.11.288113.

4. Олійник, В. П. Розробка загальної структури біотехнічної системи нормалізації фізіологічного стану людини / В. П. Олійник, О. М. Зінченко, О.О. Маменчук // The 27th International scientific and practical conference “Trends of young scientists regarding the development of science” (July 11 – 14, 2023) Edmonton, Canada. International Science Group. 2023. 225 p., 2023. – С. 216 – 221. ISBN – 979-8-89074-573-6. DOI – 10.46299/ISG.2023.1.27.

5. Олійник, В. П. Розширення можливостей біоімпедансної діагностичної спектроскопії / В. П. Олійник, О. М. Зінченко // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 79): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 6-7 липня 2023 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін. ] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. – С. 74 – 79. – ISSN 2522-932X. URL Інтернет-конференції: http://www.konferenciaonline.org.ua/.

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

У 1984 році закінчила Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «радіотехніка».

З 1996 року кандидат фізико-математичних наук.

У 1998 році закінчила Харківський педагогічний інститут за спеціальністю «Англійська мова».

З 1981 року працює в Інституті радіофізики та електроніки НАНУ (Харків), де з 2015 року займає посаду завідувачки відділу акустичної та електромагнітної спектроскопії.

З 2004 р. старший науковий співробітник.

У 2011 році здобула науковий ступінь доктора фізико-математичних наук.

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність
[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність

Наукові дослідження:
– мікрохвильові планарні метаповерхневі біосенсори для діелектрометричного динамічного контролю ферментативних реакцій у біотехнології;

– мікрохвильовий діелектрометричний експериментальний метод динамічного контролю ферментативних реакцій для біотехнології та біомедичної практики;

[згорнути]
Підвищення кваліфікації
[згорнути]
Нагороди та премії

У 2004 році отримала Премію імені О. Давидова НАНУ за цикл робіт «Стохастичні явища у квазіоптичних НВЧ-системах міліметрового діапазону».

[згорнути]
Наукові публікації та патенти

Є автором понад 150 наукових публікацій. Деякі публікації останніх років:

1) The Effect of Random Surface Inhomogeneities on Spectral Properties of Dielectric — Disk Microresonators: Theory and Modeling at Millimeter Wave Range // Phys. Rev. E. 2009. Vol. 79;

2) Millimeter wave dielectrometer for high loss liquids based on the Zenneck wave // Measurement Science and Technology. 2009. Vol. 20, № 5;

3)Improved Differential Ka Band Dielectrometer Based on The Wave Propagation in a Quartz Cylinder Surrounded by the High Loss Liquid Under Test // Там само. 2011. Vol. 22, № 6;

4)Circular Layered Waveguide Use for Wideband Complex Permittivity Measurement of Lossy Liquids // IEEE Trans on instrumentation and measurement. 2014. Vol. 63, Issue 3;

5) Influence of High Loss Liquid on the Bandwidth of a Circular Two-Layer Waveguide at Microwaves // J. of Electromagnetic Waves and Applications. 2018. Vol. 32, Issue 14.

[згорнути]
Освіта та кваліфікація

В 2023 р. закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут» за освітньою програмою «Біомедична інженерія» спеціальності «Біомедична інженерія» і отримала кваліфікацію бакалавра з біомедичної інженерії.

[згорнути]
Освітньо-професійна діяльність
[згорнути]
Наукові інтереси та наукова діяльність
[згорнути]
Підвищення кваліфікації
[згорнути]
Нагороди та премії
[згорнути]
Наукові публікації та патенти
[згорнути]