Дипломування

Тема кваліфікаційної роботи магістра Керівник Рецензент
1Дослідження системи відбору електроміографічних сигналів для задачі протезування передпліччя.

Study of electromyographic signal selection system for the application of forearm prosthetics.
Куліш С.М.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
2Метод та засоби дослідження динаміки руху людей для розробки роботизованих протезів нижніх кінцівок.

Method and means of studying the dynamics of human movement for the development of robotic prostheses of the lower limbs.
Куліш С.М.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
3Розробка методу та засобу обробки та аналізу термограм для ранньої діагностики ракових пухлин.

Development of a method and means for processing and analyzing thermograms for early diagnosis of cancerous tumors.
Куліш С.М.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
4Підсистема контролю теплового режиму потужних імплантованих протезів.

Subsystem of controlling the thermal regime of powerful implantable prostheses.
Олійник В.П.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
5Розробка математичного та інформаційного забезпечення автоматизованої системи підбору спортивного харчування.

Development of mathematical and informational support of an automated system for selecting sports nutrition.
Висоцька О.В.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
6Метод та засіб дистанційної реєстрації gambusia sp. для боротьби з малярією.

Method and means of remote registration of gambusia sp. to fight malaria.
Висоцька О.В.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
7Удосконалення технічних засобів для дослідження зображень біологічних об’єктів отриманих за методом газорозрядної візуалізації.

Improvement of technical means for studying images of biological objects obtained using the gas discharge imaging method.
Олійник В.П.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
8Дослідження методу регенерації відпрацьованого діалізуючого розчину для носимого апарату штучного очищення крові.

Research of a method for regenerating spent dialysate solution for artificial blood purification.
Висоцька О.В.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
9Розробка системи контролю та корекції функціонального стану спортсменів з використанням засобів рефлексотерапії і пульсометрії.

Development of a system for monitoring and correcting the functional state of athletes using reflexology and pulsometry.
Олійник В.П.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
10Розробка методу розрахунку невизначеності лабораторно-діагностичних вимірювань .

Development of a method for calculating the uncertainty of laboratory diagnostic measurements.
Довнар О.Й.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
11Розробка методу обробки електроретиносигналу для підвищення інформативності системи діагностики сітківки ока людини.

Development of an electroretinal signal processing method to increase the diagnostic information content of the human retina.
Куліш С.М.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
12Розробка методу визначення тремору для акселерометричної біотехнічної системи зі зворотним зв’язком.

Development of a tremor detection method for an accelerometric biotechnical feedback system.
Довнар О.Й.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
13Метод визначення фармакокінетичних характеристик радіофармацевтичних лікарських засобів для АРМ лікаря-ендокринолога.

Method for determining the pharmacokinetic characteristics of radiopharmaceuticals for endocrinologist’s workstation.
Довнар О.Й.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
14Розробка системи бездротового електроживлення імплантатів.

Development of a wireless power supply system for implants.
Олійник В.П.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
15Дослідження методів та засобів для визначення компонентного складу тіла людини.

Research of methods and means for determining the component composition of the human body.
Висоцька О.В.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
16Дослідження методів діагностування і усунення несправностей в модулі керування апаратів штучної вентиляції легенів.

Research of diagnosing and eliminating malfunctions methods in the control module of artificial ventilation devices.
Бабаков М.Ф.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
17Розробка методу та засобу оцінки радіояркосної температури головного мозку людини.

Development of a method and a means of assessing the radioluminance temperature of the human brain.
Висоцька О.В.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
18Метод та засіб вибору оптимальноговиду лікування очних хвороб.

Method and mean for choosing the optimal type of eye diseases treatment.
Довнар О.Й.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна
19Удосконалення методики та засобів імпульсної імпедансометрії.

Improvement of method and means of pulse impedance measurement.
Олійник В.П.доктор техн. наук, професор, професор кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки державного біотехнологічного університету Косуліна Наталія Геннадіївна

Інформація про керівників магістерських кваліфікаційних робіт