Освітня програма “Біомедична інформатика та радіоелектроніка”

другий (магістерський) рівень вищої освіти