Робочі програми та силабуси

ОП «Біомедична інформатика та радіоелектроніка» другого (магістерського) рівня вищої освіти

2022/2023 навчальний рік

2023/2024 навчальний рік

ОП «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2022/2023 навчальний рік

2023/2024 навчальний рік