Наукові лабораторії кафедри

Науково-дослідні роботи, пошукові НДР студентів, аспірантів, магістрів та викладачів кафедри проводяться на аудиторній базі кафедри (217 рк, 119 рк, 02 рк, 236 рк, 306 рк, 231 рк, 223 рк, 114а рк) з використанням обладнання лабораторій, виготовлених стендів, макетів та експериментальних установок. Спектр наукових досліджень відноситься до спеціалізацій кафедри та наукових інтересів керівників цих робіт.


Обладнання, що використовується в дослідженнях наведені в таблиці 1, експериментальні стенди, макети і приклади обладнання показані на наведених фото.


Таблиця 1

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа, м2Найменування навчальної дисципліниНайменування обладнання, устаткування, їх кількістьОпис обладнання, устаткування
119 р.к.
Лабораторія біомедичних апаратів та систем
(84 м2)
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів.
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів (КП). Основи наукових досліджень. Методи експериментальних досліджень біомедичних засобів. Медичні інформаційні системи. Біозахист та біобезпека медичних апаратних досліджень. Науково-дослідна робота магістра (КР). Кваліфікаційна робота магістра. Ергономіка радіоелектронних та біомедичних засобів.
Апаратні методи медико-біологічних досліджень. Анатомія, фізіологія та патологія людини. Діагностичні медичні системи.
Експертиза та сертифікація радіоелектронних та біомедичних засобів.
Біоетика та фахова термінологія. Кваліфікаційна робота бакалавра та інші.
Інтерактивна дошка Smart Board- SB 660.
Проектор Panasonic PT-LB 78VE з підвісом.
Система комп’ютерна діагностична кардіосенс АД.
Система комп’ютерна діагностична кардиосенс К.
Система комп’ютерна діагностична кардиолаб СЕ.
Система комп’ютерна діагностична спироком.
Система комп’ютерна діагностична нейроком.
Система комп’ютерна діагностична реоком.
Електрокардіограф з пальцевими електродами «Фазаграф»
Мікроскоп біологічний XS – 5520  у комплекті з відеокамерою цифровою 5.0.
Пульсоксиметр BEURER PO 80.
Ваги Certus Balance CBA – 150 – 0,002.
Глюкометр Controur Plus.
Стетоскоп професійний Little Doctor.
Термометр інфрачервоний безконтактний ARHIMED TCOTHERM ST-350.
Тепловізор XINTEST HT-19.
Тонометр Microlife.
Термометри цифрові.
Апарат АНЕТ-50м.
Апарат для фізіотерапії комбінований МІТ-11 «ФІЗІО».
Апарат Ампліпульс-4.
Апарат діадинамотерапії СНИМ 1.
Моделі органів людини.
Комутатор D-Link DES1016.
 Принтер «Canon».
Джерело живлення ТЕС-15.
Комп’ютери на базі АМD Athlon 2019р.– 6 шт.
Комп’ютерні електрокардіографи в тому числі для холтерівськкого моніторингу, дозволяютьдосліджувати електричну активність серця людини, в тому числі в будь-який час доби (холтерівський моніторинг) при різних навантаженнях. Реограф дослідження регіонарного кровотоку. Спірограф-дослідження органів дихання людини. Енцефалограф- дослідження біоелектричної активності головного мозку.
114а р.к.
Лабораторія медичних інформаційних систем та технологій
(80,7 м2)
Інтелектуальна власність.
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів.
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів (КП).
Психологія і педагогіка вищої школи. Основи наукових досліджень. Методи експериментальних досліджень біомедичних засобів. Медичні інформаційні системи. Науково-дослідна робота магістра (КР). Кваліфікаційна робота магістра. Математичні методи інформаційних технологій. Технічний зір та обробка зображень.
Основи наукових досліджень. Датчики та вимірювальні перетворювачі. Моделювання та обробка біомедичних даних. Інструментальні засоби інфокомуникаційних технологій. Кваліфікаційна робота бакалавра та інші.
Проектор ASER X 110P з підвісом. Комп’ютери на базі АМD Athlon 2019р.– 14 шт. Комутатор D-Link DES1016. Мікроскоп МБС -9 – 4 шт. Ноутбук ASUS X 507 UA-2 шт.
Підготовка і проведення лекцій з використанням сучасних мультимедійних засобів. Комп’ютерне моделювання. Вивчення особливостей медичних інформаційних систем та їх проектування.
236 р.к.
Лабораторія безпілотних систем
(66,9 м2)
Розпізнавання образів та експертні системи. Радіоелектронні засоби безпілотних комплексів та інші.Джерело живлення. Генератор. Осцилограф. Комп’ютер. Зразки безпілотної техніки – 5 шт. Верстат свердлильний.Представлені різні зразки безпілотної техніки, устаткування телеметрії, передачі та обробки відео зображення.
02 р. к.
Лабораторія для науково – дослідних робіт
(61,1 м2)
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів.
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів (КП). Методи експериментальних досліджень біомедичних засобів. Медичні інформаційні системи. Біозахист та біобезпека медичних апаратних досліджень. Науково-дослідна робота магістра (КР). Кваліфікаційна робота магістра. Ергономіка радіоелектронних та біомедичних засобів.
Апаратні методи медико-біологічних досліджень. Анатомія, фізіологія та патологія людини; Діагностичні медичні системи.
Експертиза та сертифікація радіоелектронних та біомедичних засобів.
Біоетика та фахова термінологія. Кваліфікаційна робота бакалавра та інші.
Вольтметр В7-16А. Блок безперебійного живлення UPS Pro 650VA. Генератор сигналів цифровій SDG – 1010 – 4 шт. Осцилографи С1-93 – 2 шт. Частотоміри Ч3 -34А– 2 шт. Перетворювачі частоти – 2 шт. Джерело живлення ТЕС 18 – 2 шт. Привід антенної системи. Верстат свердлильний НС –12А. Комп’ютер на базі процесора AMD.Дослідження АЧХ, ВАХ та інших характеристик елементів РЕА, пристроїв, макетів, різних компонентів біосистем і об’єктів.
223 р.к.
Лабораторія проектування комп’ютеризованих засобів
(69,1 м2)
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів.
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів (КП).
Науково-дослідна робота магістра (КР). Кваліфікаційна робота магістра. Електроніка. Елементна база. Конструювання та технологія радіоелектронних та біомедичних засобів. Комплексний курсовий проект з конструювання та технології радіоелектронних та біомедичних засобів. Оcнови проектування радіоелектронних засобів. Кваліфікаційна робота бакалавра та інші.
Вимірювачі RLC Е7 -11– 2 шт. Вимірювачі RLC Е7 -22– 3 шт. Вимірювачі RLC Е12 -1А– 2 шт. Осцилографи С 1-73 – 2 шт. Комп’ютери R-LINE з процесором CEL–5 шт. Генератори Г 3 -112/1 – 2 шт. Блок живлення ТЕС – 20 – 2 шт. Вимірювач шуму і вібрації ВШВ – 003. Частотомір Ч3-34А. Піч муфельна.
Комп’ютерне проектування елементів, блоків РЕА, друкованих плат. Фізичне моделювання елементів РЕА під впливом різних навантажень (теплових, електромагнітних, вібраційних).
217 р.к.
Лабораторія біомедичних засобів та мікроелектроніки
(67,7 м2)
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів.
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів (КП).
Науково-дослідна робота магістра (КР). Кваліфікаційна робота магістра. Датчики та вимірювальні перетворювачі. Радіотехнічні та електротехнічні пристрої радіоелектронних засобів. Компоненти елементної бази радіоелектроніки. Основи взаємодії фізичних полів з біологічними об’єктами.
Терапевтичні апарати і системи.
Штучні органи та імплантанти.
Кваліфікаційна робота бакалавра та інші.
Установка вакуумна – 3 шт. Вакуумний пост «ВУП-5» Комп’ютер на базі процесора АМD – 2019 р. – 2 шт. Установка для зварювання виводів мікросхем «Контакт-3А». Установка для розрізування підкладок ГТ 2080. Мікроскоп ДІП-1. Апарат лазерної терапії «Мілта». Координатограф ЕПА ЕМ-703. Аналізатор спектра С4-27. Апарат «штучна нирка» – 2шт. Вольтметр В7- 21.,Генератори – 2 шт. Осцилограф С1-68. Прилад СНА-2. Самописець – 2 шт. Телевізор плазма Panasonic 42”. Тепловізор «Факел». Частотомір Ч3-34А. Піч муфельна. Мілівольтметр імпульсний В4-12.Відпрацювання нових технологічних процесів виготовлення елементів мікросхем. Вивчення роботи технічних блоків апарату «Штучна нирка». Отримання характеристик теплового випромінювання біообєктів із застосуванням тепловізора.
306 р.к.
Лабораторія проектування та надійності мікропроцесорних засобів»
(67,7 м2)
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів.
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів (КП).
Методи експериментальних досліджень біомедичних засобів. Науково-дослідна робота магістра (КР). Кваліфікаційна робота магістра.
Моделювання та обробка біомедичних даних. Застосування мікропроцесорів у радіоелектронних та біомедичних засобів. Основи проектування медичних. програмних засобів.
Розпізнавання образів та експертні системи. Статистичні методи обробки сигналів. Контроль та випробування радіоелектронних засобів. Науково дослідна робота магістра (КР). Радіоелектронні засоби дистанційних аерокосмічних досліджень; Комплексний курсовий проект з мікропроцесорних засобів; Проектування радіоелектронних та біомедичних засобів; Технічна діагностика та управління станом радіоелектронних та біомедичних засобів. Кваліфікаційна робота бакалавра та інші.
Комп’ютери R-LINE з процесором CEL – 7 шт. Проектор Epson з підвісом. Екран Elite Screen. МФУ Canon Pixma MP250. Принтер Samsung ML-2015. Макет навчальний – 8 шт. Частотоміри Ч3 -34А – 3 шт. Комбінований прилад «Сура». Комутатор D-Link DES 1016D. Генератор випадкових сигналів (макет) – 6 шт.Комп’ютерна обробка біомедичних даних, моделювання біомедичних засобів із застосуванням мікропроцесорів і програмних засобів.
231 р.к.
Лабораторія схемотехніки (70,8м2)
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів.
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів (КП). Науково-дослідна робота магістра (КР). Кваліфікаційна робота магістра. Електроніка.
Теорія кіл та сигналів; Цифрова схемотехніка; Цифрові пристрої радіоелектронних засобів; Методи та засоби візуалізації інформації. Застосування мікропроцесорів в БМЗ. Кваліфікаційна робота бакалавра та інші.
Вольтметри В7-35– 4 шт. Джерело живлення ТЕС 21– 2 шт. Джерело живлення ТЕС 1300 – 1 шт. Комп’ютер на базі процесора AMD – 12 шт. Цифровий осцилограф «Rigol DS1052E» – 3 шт. Цифровий генератор «Siglent SDG 1010» – 3 шт. Цифровий вимірювач RLC «Е7-22» – 3 шт. Комутатор D-Link. Прилад Г3-111 (генератор). Тестер електричний – 4 шт. Мікроскоп МБС-9 – 4 шт. Макети учбові аналогові та цифрові – 8 шт.
Моделювання пристроїв цифрової схемотехніки, комп’ютерна обробка цифрових сигналів.
238 р.к. Лекційна аудиторія (144,54 м2)
Фізика. Вища математика Компоненти елементної бази радіоелектроніки. Спеціальні розділи вищої математики та інші.Проектор ACER X 137 WH з підвісом. Ноутбук ASUS X 507 UA.

Підготовка і проведення лекцій з використанням сучасних мультимедійних засобів
205 нлк Лекційна аудиторія
(173,2м2)
Інтелектуальна власність
Біозахист та біобезпека медичних апаратних досліджень
Психологія і педагогіка вищої школи
Проектор ACER X 137 WH з підвісом та екраном
Ноутбук ASUS X 507 UA.
Підготовка і проведення лекцій з використанням сучасних мультимедійних засобів
240 р.к. Лекційна аудиторія (212 м2)Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів
Методи експериментальних досліджень біомедичних засобів
Медичні інформаційні системи
Основи наукових досліджень 
Проектор ACER X 137 WH з підвісом та екраном.
Ноутбук ASUS X 507 UA.
Підготовка і проведення лекцій з використанням сучасних мультимедійних засобів
319 р.к. Лабораторія надширокосмугової радіоелектроніки
(75,3 м2)
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів
Сучасні технології проектування та конструювання біомедичних засобів (КП)
Осцилограф Rhode+Schwartz RTO. 2044.
Осцилограф Siglent SDS 1102CNL – 10 шт. .
Генератор сигналов  Rhode+ Schwartz SMB 100A.
Високостабільні джерела живлення Masteram MR-3005-2  – 10шт.
Високоточний мультиметр Tektronix DMM 4020;
Паяльні станції AOYUE Int866 – 5 шт
ПК на базі Razen7 – 7 шт;
ПК на базі Cor-i9 – 3шт.
Осцилограф Rigol DP-832
3D принтер FLYING BEAR GHOST 5 – 2 шт.
Розробка та дослідження сучасних радіоелектронних засобів.
110 улк Начальна лабораторія промислової безпеки
(73,1м2)
Біозахист та біобезпека медичних апаратних дослідженьРадіаційний дозиметр
Психрометр аспіраційний
Анемометр обертальний
Люксметр електронний
Термометр
Експозиція спецодягу
Вивчення правил безпеки проведення лабораторних досліджень
414 улк Навчальна лабораторія загальної та спеціальної охорони праці (99,8 м2)Біозахист та біобезпека медичних апаратних дослідженьГігрометр
 Термоанемометр
Люксметр аналоговий
Барометр
Термометр
Лабораторна установка для розрахунку захисного заземлювального пристрою
Лабораторна вентиляційна установка для розрахунку витяжних пристроїв
Лабораторна установка для розрахунку захисного вібраційного пристрою
 Лабораторна установка для дослідження електромагнітних випромінювань
Комп’ютери в кількості 10-ти робочих міст
Вивчення правил біозахисту та біобезпеки проведення досліджень
232б рк Лабораторія кібербезпеки   індустріальних систем та інтернету речей
(54 м2)
Медичні інформаційні системи
Науково-дослідна робота магістра (КР)
Кваліфікаційна робота магістра
Комп’ютери на базі процесора Intel Core i5 – 10  шт.
Проектор с екраном.
Мікрокомп’ютери – 10 шт.
Програмований логічний контролер  – 6 шт.
Вивчення методів та засобів захисту інформації в медичних інформаційних системах.
213 к2 Мультимедійна лабораторія комплексної діагностики функціональних станів людини
(57,4 м2)
Психологія і педагогіка вищої школиКомпютери на базі процесора Intel Core i5 – 15  шт.
Проектор с екраном.
Кондиціонер – 2 шт.
Вивчення методів та програмних засобів комплексної діагностики функціональних станів людини.


Як приклад, нижче коротко описані дослідження, що проводяться аспірантами кафедри.


Дослідження за тематикою «Інформаційно-хвильові технології в медицині»


За цією науковою тематикою працюють: проф. Куліш С.М., проф. Олійник В.П., к.т.н Волошин Ю.А. , магістри, бакалаври. З використанням технічного обладнання навчальної Лабораторії біомедичних засобів та мікроелектроніки (217 рк) та Лабораторії біомедичних апаратів та систем (119 р.к.) проводились експериментальні дослідження за темою аспірантської підготовки «Метод, моделі та засоби формування електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону з нетепловим впливом» (Волошин Ю.А.), а також підготовки експериментальних матеріалів по темі НДР «Математичні моделі, методи, технології та засоби діагностування, прогнозування та корекції стану біологічних об’єктів» №  ДР 0121U109088, розділ – Використання властивостей газового розряду на змінному струмі в медичній апаратурі.


Необхідною умовою застосування в медицині інформаційно-хвильових технологій для досягнення терапевтичного ефекту є формування електромагнітного випромінювання в діапазоні частот 60…70 ГГц зі спектральною щільністю потоку потужності ~10-20…10-19 Вт/см2·Гц.


В результаті досліджень, що проводились на кафедрі, запропоновано в якості джерела електромагнітного випромінювання (ЕМВ) нетеплової інтенсивності, використати імпульсний електричний розряд в повітряному середовищі в системі електродів коаксіальної форми. Це рішення має переваги над імпульсними генераторами на напівпровідникових і електровакуумних приладах, теплових джерел випромінювання, а також використовує властивості плазми для формування випромінювання з параметрами необхідними для біологічних і медичних застосувань.


Експериментально досліджувалась фізична модель джерела ЕМВ. З урахуванням характеристик розрядного ланцюга і конструктивно технологічних параметрів розрядника доведено, що іскровий розряд може бути використаним в якості джерела широкосмугового електромагнітного випромінювання слабкої інтенсивності у вигляді шумового сигналу струму 1/f.


Проведено експериментальні дослідження ефективності впливу випромінювання з заданими електромагнітними характеристиками на біологічні об’єкти. Досліджувалась ефективність застосування розробленого пристрою в експериментах на пророщуванні насіння пшениці та життєздатністю ізольованих клітин кісткового мозку щурів під впливом електромагнітного випромінювання приладу ІХТ «Поріг».

Дослідження за тематикою
«Засоби бездротового живлення імплантатів»

За цією науковою тематикою працюють: проф. Олійник В.П., доц. Олійник В.М., проф. Бабаков М.Ф., аспірантка Теличко Д.В. (2018 – 2022 рр.) та магістри дипломники.


З використанням технічного обладнання навчальної лабораторії (217 рк) проводились експериментальні дослідження за темою аспірантської підготовки «Моделювання засобів та методів безконтактного енергоживлення потужних імплантатів по типу «апарат штучне серце»» (Теличко Д.В.), а також підготовки експериментальних матеріалів по темі НДР Математичні моделі, методи, технології та засоби діагностування, прогнозування та корекції стану біологічних об’єктів №  ДР 0121U109088, розділ – Засоби бездротового живлення імплантатів.


Результати наукових досліджень та інженерні розробки, що проводились у області медичної техніки, надали можливість перейти від застосування габаритних стаціонарних комплексів штучного кровообігу до розробки компактного апарату «Штучне серце» (АШС) (Total Artificial Heart, TAH), який розглядається як повноцінна заміна природного органу людини. Функціонування основних складових ТАН пов’язано зі споживанням електричної енергії потужністю до 20…25 Вт. Бездротові методи постачання електроживлення до імплантату ТАН розглядаються як найбільш доцільні. Реалізація бездротових методів передбачає наявність зовнішнього передавального блоку і внутрішнього імплантованого приймального блоків. Але закінченого технічного рішення бездротового черезшкірного електропостачання до імплантованого пристрою не знайдено.

Дослідження впливу середовища на показники ефективності безконтактного електроживлення

Загальний вигляд стенду експериментальних вимірювань


Окрім стандартних цифрових приладів – генераторів, осцилографів, джерел живлення, мультиметрів, вольтметрів лабораторії кафедри мають унікальне обладнання. За допомогою якого проводяться різноманітні науково-дослідні роботи зі спеціалізації кафедри.


Нижче наведено фото такого обладнання, яке використовується як у навчальному процесі, так і в наукових працях.

Біологічний мікроскоп з цифровою камерою
Кардиокомплекс «ОМЕГА»
Термометр інфрачервоний
Ваги електронні Центріфуга
АНЕТ – 50
МІТ -11
Електрокардіограф
Спірограф
Кардіограф для холтерівського моніторінгу
Кардіограф
Пульсоксиметр
Фазаграф

Тепловізор

Установка Вакуумна

Апарат «Штучна нирка»

Генератор, осцилограф, частотомір

Макети учбові аналогові та цифрові

Цифровий генератор, осцилограф
Лабораторія медичних інформаційних систем та технологій

Лабораторія проектування та надійності мікропроцесорних засобів