Науковий клуб кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій

Графік роботи наукового клубу кафедри 502 у 2023/2024 н.р.

Тема семінаруМодераторРозклад роботи
1Забезпечення надійності та відмовостійкості складних біомедичних засобівБабаков М.Ф.середа 15.30-16.30 online
2Рішення математичних завдань в біомедичній інженерії за допомогою ПЗ MathCad, MatLabВолошин Ю.А.вівторок 15.30-16.30 online
3Розробка медичних програмних засобівДовнар О.Й.четвер 15.30-16.30 online
4Дистанційний моніторинг стану біологічних об’єктів в екологічних системахКаданер О.О.середа 15.30-16.30 online
5Інформаційно – хвильова технологія в медициніОлійник В.П.понеділок 16.00-17.00 online
6Дослідження акустичних систем загального та медичного застосуванняОлійник В.М.понеділок 16.30-17.30 online
7Методи обробки та аналізу результатів медико –біологічних дослідженьСтрашненко Г.М.середа 15.30-16.30 online
8Графічні формати для біомедичних експертизЛомоносов Ю.В.четвер 15.30-16.30 online
9Статистичний аналіз біомедичних данихТрунова А.І.четвер 16.00-17.00 online
10Захист прав інтелектуальної власностіКуліш С.М.понеділок 16.00-17.00 online

Публікації здобувачів вищої освіти

Назва наукової роботиТипМісце опублікуванняАвтори
1Modeling the targeted drugs selection process using modern calculating toolsдрук.Інформаційні системи та технології в медицині : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, Україна, 28–29 лист. 2019 р. – Х., 2019. – С. 169-171.A. I. Bykh,
L.V. Feshchuk,
A. Porvan
2Підтримка процесу демаскування загроз епідеміологічної безпецідрук.Інформаційні системи та технології в медицині : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, Україна, 28–29 лист. 2019 р. – Х., 2019. – С. 75-76.О. В. Висоцька,
Є. Ю. Затуліна,
А. І. Печерська,
А. П. Порван
3Застосування методу фазаграфії для діагностики впливу шумів на серцево-судинну системудрук.Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) : матеріали VIII Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, Україна, 20 – 24 травня 2019 р. – К., 2019. – С. 71 – 73.В. П. Олійник,
К.М. Кірсанова
4Анализ построения технических средств холтеровского мониторингадрук.Інформаційні системи та технології в медицині : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, Україна, 28–29 лист. 2019 р. – Х., 2019. – С. 196 – 197.В. П. Олійник,
А. В. Ляшенко
5Дослідження теплового режиму роботи імплантатів типу «Апарат Штучне Серце»друк.Інформаційні системи та технології в медицині : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, Україна, 28–29 лист. 2019 р. – Х., 2019. – С. 214 – 215.Д. В. Теличко,
В. М. Олійник,
В. П. Олійник
6Використання методу фотоплетизмографії для обчислення показників варіабельності серцевого ритмудрук.Інформаційні системи та технології в медицині : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, Україна, 28–29 лист. 2019 р. – Х., 2019. – С. 95 – 97.В. П. Олійник,
О. Г. Кулаков
7Information System for Perioperative Anesthesia Selection in the Endoprosthesis of the Bulletsдрук.Інформаційні системи та технології в медицині : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–29 лист. 2019 р. – Х., 2019. – С. 125.V. Kоlomachenko,
D. Oseledko,
G. Strashnenko
8Control System Automation of the Sputtering Device WUP -5М for the Study of Wave Propagation in Complex Mediaелек.XXIVth Internat. Seminar / Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory, Lviv, Ukraine, 12-14 Sept., 2019. – Р. 122-129.S. Vodorez,
Z. E. Eremenko,
A. I. Volodchenko,
S. M. Kulish
9Waveguide Millimeter Wave Measurement Cell with Minimum Reflection Coefficient for Complex Permittivity Determination of Bioactive Liquidsелек.XXIVth Internat. Seminar / Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory, Lviv, Ukraine, 12-14 Sept., 2019. – Р. 69-73Z. E. Eremenko,
A. A. Breslavets,
O. I. Shubnyi,
S. M. Kulish,
R. Morozov
10Генератор ММ-діапазону на волноводно-щілинній лініїелек.Сучасний рух науки : матеріали VI міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Дніпро, Україна, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 1395Волошин Ю.А.,
Куліш С.М.
11Дослідження параметрів широкосмугових імпульсних сигналів з використанням фрактального аналізудрук.Інформаційні системи та технології в медицині : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, Україна, 28–29 лист. 2019 р. – Х., 2019.С. М. Куліш,
Ю. А. Волошин.
12A Fast Algorithm for Modeling Rough Surfaces in the Remote Sensing Tasksдрук.2019 IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM). – 2019. – P. 1-4.

(Scopus)
Popov A.V.,
Sobkolov A. D.,
Bortsova M.V.
13Acoustomagnetic registration of magnetic nanoparticles in a liquid medium.друк.Telecommunications and Radio Engineering. – № 78(8), 2019. – Р. 707-714.

(Scopus)
Bondarenko, I. S.,
Avrunin, O. G., Rakhimova, M. V. , Bondarenko, S. I. Krevsun, A. V.,
Kulish, S. M
14Шляхи підвищення інформативності аналізу біоелектричних сигналівдрук.Радіотехніка : Всеукр. Міжвід. науч.-техн. зб. – Вип. 196, 2019. – С.98 – 105.Ю. А. Волошин,
С. М. Куліш,
В. П. Олійник
15Безконтактне електроживлення імплантатівдрук.Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Х.: Нац. аерокосм.   ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2019, №3 (91). – С. 30 – 39.В. П. Олійник,
Д. В. Теличко
16Assessment of the parameters of the spark discharge generator for compliance with sanitary standardsдрук.Telecommunications and Radio Engineering, Volume 79, 2020 Number 12. – P. 1095-1107.

(Scopus)
Yu. A. Voloshyn,
S. M. Kulish
17Active-Passive Radar Systems Using Radiation Of HF Band Broadcasting Stations
 For Airborne Objects
Detection
друк.Integrated computer technologies in Mechanical. Lecture Notes in Net-works and Systems Iss 2367-3389 ISBN 978-3-030-66717- 7, 2020, p. 620-632.Babakov M. F.,
Lutsenko V. I.,
Lutsenko I.V.,
Popov I.,
Sobolyak A.V.,
Nguyen, Х. A.
18Automatization of Antenna Measurements in the Anechoic Chamberдрук.2020 IEEE Ukrainian Microwave Week (UkrMW), Kharkiv, Ukraine, 2020, pp. 183-186, doi: 10.1109/UkrMW49653.2020.9252594.

(Scopus)
A. Popov,
 D. Kalimullin
19Polarization-Frequency Trajectories of Invariant Characteristics of UWB Remote Sensing Objectsдрук.2020 IEEE Ukrainian Microwave Week (UkrMW), Kharkiv, Ukraine, 2020, pp. 987-990, doi: 10.1109/UkrMW49653.2020.9252680.

(Scopus)
A. Popov,
 D. Kalimullin
20Frequency Dependence of Objects Eigen Polarization at UWB Remote Sensingдрук.Proceedings of 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2020, 2020. P. 729-733.

(Scopus)
D.R. Kalimullin,
A.V. Popov
21Підвищення надійності пристрою для вимірювання внутріочного тиску за допомогою методу безконтактної тонометрії на прикладі приладу СТ-800друк.Інформаційні системи та технології в медицині : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., (ICM) : зб.наук.пр.-Харків: Нац.аерокосм.ун-т ім..М.Є.Жуковського «Харк.авіац.ін-т», 2020. –  С. 169-171.Бабаков М.Ф.,
Машкін Р.С.
22Низькоінтенсивне електромагнітне випромінювання мм діапазону з шумовим спектром в біології та медицинідрук.ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2020) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. C. –196-197.С. М. Куліш,
Ю. А. Волошин
23Механізми впливу електромагнітного випромінювання квч діапазону на біологічні об’єктидрук.ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2020) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. C. – 194-196.С. М. Куліш,
Ю. А. Волошин
24Дослідження факторів впливу на параметри генератору іскрового розрядудрук.Problems and Innovations in Science. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. Nika Publishing. London, Great Britain. 2020, V.2 Pp. 284-290.С. М. Куліш,
Ю. А. Волошин
25Модель іскрового розряду в циліндричному хвилеводі апарата інформаційно-хвильової терапіїдрук.ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2020) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – С. 181.Ю. А. Волошин,
О. Д. Курбанов
26Спектральний аналіз біомедичних широкосмугових  імпульсних сигналівдрук.ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2020) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – С. 196.С. М. Куліш,
Ю. А. Волошин
27Система аутентифікації за райдужною оболонкою окадрук.ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2020) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – С. 199-200С. М. Куліш,
О. Г. Мелешко
28Автоматизація вимірювань електричних параметрів в радіоелектронних та біомедичних засобахдрук.ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2020) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – С. 192-194.С. М. Куліш,
І. С. Водоріз,
В. В. Кологойда
29Використання методу ядерного квадрупольного резонансу для радіоспектроскопії органічних сполукдрук.ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2020) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – С. 96 – 97.Олійник В.П.,
Шевченко  І. О.
30Вибір додаткових параметрів процесу газорозрядної візуалізації для застосування в медичній діагностицідрук.ІІІ Міжнародна науково-практична конф. «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2020) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – С. 205.Олійник В.П.,
Бабушенко С. С.
31Оцінка надійності електронних блоків імплантатів з безконтактним енергоживленнямдрук.ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2020) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – С. 217 – 219.Олійник В.П.,
Теличко Д. В.
32Development of a control system for a biochemical blood analyzerдрук.ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2020) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – С. 165-166.A. Porvan,
O. Smirnova
33Software for automation of dermatoglyphic researchдрук.ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2020) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – P. 167.A. Trunova,
Ya. Maslov
34Інформаційна технологія прогнозування гіпертрофії лівого шлуночка серця людинидрук.ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2020) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – С. 88-89.A. І. Трунова,
Є. С. Іванова
35Інформаційна система прогнозування виникнення гіпертрофії лівого шлуночка серця людинидрук.Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р.: у 5 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С.366.Страшненко Г.М.,
Іванова Є.С.,
Печерська А.І.
36Інформаційна технологія підтримки
прийняття рішень лікаря-анестезіолога при абдомінальному розродженні
друк.Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних
технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” / Збірник тез доповідей (м. Харків, 17 березня 2020 р.). Харків, 2020. с. 185-186.
Страшненко Г.М.,
Місроп’ян Є.І.
37Підвищення ефективності процесу зарядження акумуляторів медичних пристроївдрук.ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині (ІСМ – 2020) : зб. наук. пр.- Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – 207 -208 с.В.М. Олійник,
А.Р. Сергеєв
39Вплив енеговтрат імплантата з бездротовим живленням на тепловий стан організмудрук.// Радіоелектронні і комп’ютерні системи: Науково-технічний журнал – Х.: Нац. аерокосм.   ун-т „Харк. авіац. ин-т”, 2021, №3 (99). – С. 114 – 124.   В.М.Олійник, В.П.Олійник, Д.В.Теличко
40Modeling relations of diversity and evenness in the adaptive strategy of protective coloration of Nandinia Binotataдрук.ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2021) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – С. 65-66.Vysotska O. V.,
V. Yu. Vyshnyakov,
T. O. Klochko,
O. M. Zinchenko,
K. V. Nosov
41Вплив дозового навантаження інформаційно-хвильнового випромінювання на біологічно активні точкидрук.ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2021) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – С. 156-158С. М. Куліш,
 Ю. А. Волошин,
 І. С. Водоріз
42Оцінка якості компоновки та трасування друкованих плат медичної технікидрук.ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2021) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – С. 233 – 236Олійник В.М.,
Піль А.Є.
43Радіоканал передачі даних про стан імплантатудрук.ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2021) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – С. 251 – 253.Олійник В.П.,
Шатохін В. О.
44Можливості використання нвч-радіометрії в медицині та біологіїдрук.ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2021) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – С. 226-229С. М. Куліш,
Ю. А. Волошин,
М. В. Жук
45Моніторинг теплового режиму імплантата та оточуючих біотканиндрук.ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2021) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – С. 249 – 251.Олійник В.П.,
Чміль О. В.
46Нова компаратментна модель поширення корона вірусної інфекції COVID-19друк.ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2021) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – С. 67-69.Луценко В.І.
Бабаков М.Ф.,
Кривенко О.В.,
Клименко В.А.,
Попов І.В.,
Пшеничний В.В.
47Нові математичні моделі поширення вірусних інфекційдрук.Праці VIII науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негаусівських процесів». 25-26 травня 2021р., м. Черкаси, Україна – С. 32-34.Луценко В.І.
Бабаков М.Ф.,
Кривенко О.В.,
Кривенко Є.О.
48Особливості побудови сенсорів реєстрації акустичних шумів процесу диханнядрук.ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2021) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – с. 206-208.Луценко В.І.
Кривенко Є.О.,
Кривенко О.В.,
Бабаков М.Ф.,
Клименко В.А.,
Піонтковська О.В.,
Дробова Н.М.
49Побудова апаратів «Штучне серце» з довготривалим енергоживленнямдрук.ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2021) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – С. 247.Олійник В.П.,
Теличко Д. В.
50Про один підхід до організації збереження даних інформаційної системи музичної терапіїдрук.Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 311 с.Порван А.П.
Висоцька О.В., Шпортько А.Б.
51Розробка інформаційної системи визначення темпів старіння людинидрук.ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2021) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – С. 238-239.А.П. Порван
О.Й. Довнар,
М. Буняєва
52Розробка методу вибору анестезіологічного забезпечення при лапароскопічній операціїдрук.ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2021) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – С. 160-161.Г.М. Страшненко
М. В. Лоза
53Розробка методу прогнозування розвитку анемії у дітей раннього віку шляхом оцінки мінерального профілюдрук.ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2021) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – С. 144-145.Г.М. Страшненко
Д. А. Зубченко
54Розширення діаграми спрямованості високочастотної ланки акустичної системидрук.ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2021) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – С. 237 – 238.Олійник В.М.,
Борщ А.А.,
Мушкет А.В.
55Роль IT у визначенні темпів старіння людинидрук.ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2021) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – С. 48-49.Порван А.П.,
Почепецька І. О
56Холтерівська телекардіо система «ТКС 12-LEAD/EASY ECG»друк.ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2021) : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – С. 245-246.А.П. Порван
М. В. Скуріхін,
В. І. Черкіс
57Використання сканеру відбитків пальців для захисту даних у медичних інформаційних системахдрук.Радіотехніка, №211, 2022. С. 148-154.О.Й.Довнар, М.Ф.Бабаков, В.І.Черкіс.
58Image processing procedure
for remote recording of the
gambusia sp. introduced into
a water for anti-malaria
друк.Technology audit and production reserves – № 1/2(63), 2022. – Р. 14–18.О. Vуsotska,
K. Nosov,
I. Hnoevyi,
A. Porvan,
L. Rysovana,
A. Dovnar,
M. Babakov,
M. Kalenichenko
59Development a software application for a blood transfusion center operatorдрук.International Scientific Innovations in Human Life, Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom, 2022. – Р. 106.A. Porvan,
S. Yisaenko
60Overview of modern technical wireless solutions power supply of implants with high consumption powerдрук.Olijnik V.P., Telychko D. V. (2022). Overview of modern technical wireless solutions power supply of implants with high consumption power / Scientific Collection «InterConf», (123): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Science in the Environment of Rapid Changes» (September 6-8, 2022). Brussels, Belgium: De Boeck, 2022. – Р. 269 – 273.Olijnik V.P.,
Telychko D.V.
61Альтернативні способи енергоживлення імплантатів з великою потужністю споживання в екстремальних ситуаціяхдрук.Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 71): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 18-19 жовтня 2022 р.) – С. 105 – 107.В. П. Олійник,
Д. В. Теличко
62Кімната з бездротовим електроживленням потужних імплантатів та протезівдрук.Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії», яка присвячена 20-річному ювілею Факультету біомедичної інженерії Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського, 15-16 грудня 2022 р., м. Київ, Україна. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – С. 74.Д. В. Теличко,
В. П. Олійник
63Метод оцінювання показників надійності супутникового приймача за малої вибірки даних експлуатаційних спостереженьдрук.Leadership and Innovation University
Recent Advances in Science Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference. October 6-7, 2022, Reykjavik, Iceland. – Р. 5-9.
Бабаков М.В.,
Попова О.В.
64Підвищення надійності пастеризаційної установки у процесі її експлуатаціїдрук.Science and technology: problems, prospects and innovations
Proceedings of I International Scientific and Practical Conference
Osaka, Japan, 19-21 October 2022. – Р. 81-85.
Бабаков М.В.,
Мороз Є.О.
65Розробка математичної моделі визначення радіонуклідної небезпечності територійдрук.Міжнародна науково-практична конференція «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ В АПК», 22 грудня 2022 р.Піщанська Я. А.
66Розробка метода прогнозування зниження адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи людинидрук.Міжнародна науково-практична конференція «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ В АПК», 22 грудня 2022 р.Висоцька О.В.,
Дудка Д. О.
67Пошук показників монотонії при довготривалому
керуванні автомобілем
друк. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 78): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 8-9 червня 2023 р.). – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. – С. 75 – 78.В. П. Олійник,
О. М. Зінченко,
Н. М. Малашта
68Розробка загальної структури біотехнічної системи нормалізації фізіологічного стану людини друк.The 27th International scientific and practical conference “Trends of young scientists regarding the development of science” (July 11 – 14, 2023) Edmonton, Canada. International Science Group. 2023. 225 p., 2023. – С. 216 – 221. В. П. Олійник,
О. М. Зінченко,
О.О. Маменчук
69Розширення можливостей біоімпедансної діагностичної спектроскопіїдрук.Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 79): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 6-7 липня 2023 р.) – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. – С. 74 – 79.В. П. Олійник,
О. М. Зінченко
70Олійник В. П., Теличко Д. В., Куліш С. М., Волошин Ю. А.  Гібридна система енергоживлення апарату «Штучне серце»друк.Біомедична  інженерія  і  технології.  2023.  №11(3). С.11–20. В. П. Олійник,
Д. В. Теличко,
С. М. Куліш,
Ю. А. Волошин
71Utilization of gas discharge in alternating current for the detection and stimulation of biologically active points.друк.Biomedical Engineering and Technology Issue 11(3), 2023. 45–55.Oliinyk, V. P., Voloshyn, Y. A., Zinchenko, O. M, Kulish, S. M,
Oliinyk, V. M.